Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 08 – 2017 (20/02/2017 – 26/02/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 20-02-2017
9:00 Tiếp đại diện Công ty Breakthough Power Corporation. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV). Phan Thị Thu Hằng B.015
15:00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.105
15:30 Họp Ban chấp hành Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.105
THỨ BA/ 21-02-2017
16:00 Họp mặt giới thiệu hoạt động năm 2017 của Nhà Văn hóa sinh viên. Thành phần dự: Nguyên (DV&TT). Nhà văn hóa sinh viên 643 Điện Biên Phủ
THỨ TƯ/ 22-02-2017
8:30 Họp phương án phối hợp tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/ Việt, Hằng (BGĐ); Xương (HTSV). Bùi Quang Việt A.204
10:00 Khảo sát lên phương án hoạt động Bãi xe cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương. Thành phần dự: Thao, Nguyên, Long, Cường (DV&TT); Dần (TC-CSVC). Bùi Quang Việt Bãi xe cơ sở B
10:30 Ban Thường vụ Đảng ủy Trường làm việc với Ban Thường vụ Công đoàn, Đoàn Thanh niên trường về công tác tổ chức đại hội. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Xương (HTSV). Nguyễn Đông Phong A.101
15:00 Họp bàn với Tập đoàn Marico bàn kế hoạch hợp tác. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương, Hiền (HTSV); Thao, Nguyên (DV&TT); Ngọc (TC-CSVC). Phan Thị Thu Hằng 643 Điện Biên Phủ
THỨ NĂM/ 23-02-2017
9:00 Họp kế hoạch tổ chức Ngày hội nghề nghiệp sinh viên năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Xương, Dung, Hiền, Lộc (HTSV); Thao, Nguyên (DV&TT); Ngọc  (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.014
10:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên tháng 2 – 2017. Bùi Quang Việt B.015
THỨ SÁU/ 24-02-2017
9:00 Hội nghị cán bộ chủ chốt bầu thành viên Hội đồng trường UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021 đại diện cho giảng viên, nghiên cứu viên, viên chức quản lý, phục vụ của UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ). Nguyễn Ngọc Định A.116
THỨ BẢY/ 25-02-2017
CN/ 26-02-2017

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC