Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 07 – 2017 (13/02/2017 – 19/02/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 13-02-2017
11:30 Kiểm tra tình hình chuẩn bị đại hội cơ sở Đoàn. Thành phần dự: Xương (HTSV) Quan Hán Xương B.112
14:00 Họp Ban Thường vụ Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.105
14:30 Họp Ban chấp hành Công đoàn UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Lê Tấn Bửu A.105
THỨ BA/ 14-02-2017
8:00 Hội nghị triển khai hoạt động Tháng thanh niên 2017. Thành phần dự: Xương (HTSV). Thành đoàn TP Hội trường Thành đoàn
8:30 Bàn phương án bố trí chỗ giữ xe tại cơ sở B. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.101
10:00 Họp về giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ của các đơn vị quản lý. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.101
11:30 Họp Ban Tổ chức – Xây dựng Đoàn trường. Thành phần dự: Xương (HTSV). Quan Hán Xương B.109
14:00 Làm việc với đại diện FrieslandCampina Vietnam về chương trình hợp tác năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV). Phan Thị Thu Hằng A.105
15:00 Họp Ban Nữ công UEH. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Thị Thanh A.105
THỨ TƯ/ 15-02-2017
9:00 Họp thông tin về kỷ luật viên chức. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.105
10:30 Họp phương án di dời Kho bãi xe cơ sở 279 NTP. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao, Long (DV&TT); Ngọc, Dần (TC-CSVC) Bùi Quang Việt Phòng BGĐ
15:30 Ban Giám hiệu làm việc với Trung tâm Hỗ trợ sinh viên về chương trình công tác năm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Trưởng, phó các bộ phận thuộc TT.HTSV. Nguyễn Hữu Huy Nhựt Phòng BGĐ
THỨ NĂM/ 16-02-2017
10:30 Họp giao ban Văn phòng Trung tâm. Bùi Quang Việt Phòng BGĐ
THỨ SÁU/ 17-02-2017
 9:00 Tiếp đại diện công ty Breakthough Power Corporation. Thành phần dự: Hằng (BGĐ), Xương, Hiền (HTSV), đại diện công ty.  Phan Thị Thu Hằng B.015
THỨ BẢY/ 18-02-2017
CN/ 19-02-2017

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC