Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 06 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 6 – 2017 (06/02/2017 – 12/02/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 06-02-2017
10:00 Họp bàn về dự án nhà ở CCVC quận 9. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Phan Thị Bích Nguyệt A.105
THỨ BA/ 07-02-2017
 9:00 Họp Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ). Mời dự: Sa (HC-TH). Bùi Quang Việt Phòng BGĐ.
THỨ TƯ/ 08-02-2017
8:00 Họp giao ban học kỳ đầu năm 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.205
THỨ NĂM/ 09-02-2017
THỨ SÁU/ 10-02-2017
8:00 Hội nghị cán bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt Chuyên đề những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Nghị quyết lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII). Thành phần dự: Toàn thể Đảng viên. Đảng ủy Khối các trường ĐH-CĐ-TCCN A.116
10:30 Họp chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Bùi Quang Việt Căn tin cơ sở A
THỨ BẢY/ 11-02-2017
CN/ 12-02-2017

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 6

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC