Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 04 – 2019 (/28/2019 – 03/02/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 28-01-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
10:30 Lãnh đạo Trung tâm Hỗ trợ sinh viên gặp mặt cuối năm tại các cơ sở 279 Nguyễn Tri Phương Ngô Văn Phong Cơ sở B
THỨ BA / 29-01-2019
00:00      
THỨ TƯ / 30-01-2019
00:00      
THỨ NĂM / 31-01-2019
00:00      
THỨ SÁU / 01-02-2019
00:00      
THỨ BẢY / 02-02-2019
00:00      
CN / 03-02-2019
00:00      

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC