Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 02 – 2017 (09/01/2017 – 15/01/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 09-01-2017
10:00 Họp Tổ quản lý hoạt động Dịch vụ tại KTX. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ); Thao (DV&TT); Sa (HC-TH); Pha (135). Bùi Quang Việt B.028
15:00 Làm việc với đại diện Công ty CP Phúc Sinh. Thành phần dự: Đ/c Hằng (BGĐ); Xương (HTSV); Đại diện Công ty CP Phúc Sinh. Phan Thị Thu Hằng B.028
THỨ BA/ 10-01-2017
9:30 Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và Ngân hàng TMCP Phương Đông. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Nguyễn Đông Phong A.103
10:00 Hội nghị toàn thể Đảng viên Đảng bộ trường. Thành phần dự: Toàn thể đảng viên. Trần Thế Hoàng A.116
THỨ TƯ/ 11-01-2017
THỨ NĂM/ 12-01-2017
8:30 Lễ công bố các Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng UEH nhiệm kỳ 2016 – 2021. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT). Nguyễn Đông Phong A.103
9:00 Hội nghị Đại biểu CCVC UEH năm học 2017. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (CTCĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT). Nguyễn Đông Phong A.103
THỨ SÁU/ 13-01-2017
10:00 Họp mặt CLB Những nhà quản lý KTX. Thành phần dự: Đ/c Việt, Thắng, Hằng (BGĐ); Chi (NK); Nguyên, Thao (DV&TT); Đạt (135); Quyền (43-45) và Long (QL Bãi Xe B). BĐH CLB Những nhà quản lý KTX 200 Trần Não – Q.2
15:00 Khởi hành đi trao quà hỗ trợ Giáo viên – Nhà giáo bị thiệt hại trong đợt lũ lụt ở miền trung 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Bùi Quang Việt Khánh Hòa
THỨ BẢY/ 14-01-2017
8:30 Hội thảo giới thiệu chương trình “Quản trị viên tập sự 2017″ của Công ty FrieslandCampina Việt Nam. Thành phần dự: Đ/c Hằng(BGĐ); Xương (HTSV); Thao (DV&TT) và sinh viên quan tâm. Bùi Quang Việt B.322
CN/ 15-01-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC