Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN LỄ THỨ 01 – 2019 (31/12/2018 – 06/01/2019)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI / 31-12-2018
00:00 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019 (Từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019).
THỨ BA / 01-01-2019
00:00 NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH NĂM 2019 (Từ ngày 29/12/2018 đến hết ngày 01/01/2019).
THỨ TƯ / 02-01-2019
08:30 Họp giao ban Ban Giám đốc. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Ngô Văn Phong B.015
THỨ NĂM / 03-01-2019
10:30 Làm việc với các đơn vị có dấu tròn thuộc Trường về công tác tài chính, kế toán. Thành phần dự: Phong, Thành, Định (BGĐ) Phan Thị Bích Nguyệt A.101
THỨ SÁU / 04-01-2019
18:00 Khai giảng Khóa 23.2 – LTĐHCQ. Thành phần dự: Định (BGĐ) Nguyễn Hữu Huy Nhựt A.116
THỨ BẢY / 05-01-2019
07:30 Làm việc bù ngày 31/12/2018(theo Thông báo số 2216/TB-ĐHKT-VP ngày 12/11/2018 về việc nghỉ Tết Dương lịch năm 2019).
CN / 06-01-2019
00:00

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC