Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52 Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 02-01-2017
THỨ BA/ 03-01-2017
THỨ TƯ/ 04-01-2017
10:00 Họp giao ban Văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dung, Hiền, Lộc, Xương (HTSV); Nguyên, Thao, Thư (DV&TT); Sa (HC-TH); Dần, Ngọc, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.028
THỨ NĂM/ 05-01-2017
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Mời dự: Chi (CTCĐ). Bùi QuangViệt B.028
10:30 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khoá 39, 40, 41, 42 – ĐHCQ học kỳ cuối năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.101
15:00 Hướng dẫn quản trị website Trung tâm. Thành phần dự: Lộc, Xương (HTSV); Nguyên, Thao (DV&TT). Bùi Quang Việt B.001
THỨ SÁU/ 06-01-2017
THỨ BẢY/ 07-01-2017
CN/ 08-01-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC