Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Lịch công tác tuần lễ thứ 01 – 2017 (02/01/2017 – 08/01/2017)

Thời gian Nội dung Chủ trì & Đại diện tham dự Địa điểm
THỨ HAI/ 02-01-2017
THỨ BA/ 03-01-2017
THỨ TƯ/ 04-01-2017
10:00 Họp giao ban Văn phòng Trung tâm. Thành phần dự: Đ/c Việt, Hằng (BGĐ); Dung, Hiền, Lộc, Xương (HTSV); Nguyên, Thao, Thư (DV&TT); Sa (HC-TH); Dần, Ngọc, Vân (TC-CSVC). Bùi Quang Việt B.028
THỨ NĂM/ 05-01-2017
8:30 Họp giao ban Ban giám đốc. Mời dự: Chi (CTCĐ). Bùi QuangViệt B.028
10:30 Họp Hội đồng đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên khoá 39, 40, 41, 42 – ĐHCQ học kỳ cuối năm 2016. Thành phần dự: Đ/c Việt (BGĐ). Trần Thế Hoàng A.101
15:00 Hướng dẫn quản trị website Trung tâm. Thành phần dự: Lộc, Xương (HTSV); Nguyên, Thao (DV&TT). Bùi Quang Việt B.001
THỨ SÁU/ 06-01-2017
THỨ BẢY/ 07-01-2017
CN/ 08-01-2017

Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên –  Lịch công tác tuần Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Lịch công tác tuần tuần lễ thứ 52

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC