Huỳnh Ngọc Tấn Nhà khách UEH - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lê Thị Thanh Tâm – Nhà khách UEH

Lê Thị Thanh Tâm

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Phụ trách công tác vệ sinh môi trường Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác vệ sinh môi trường (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế NK (1)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở cho sinh viên tại NK (1)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Công tác quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ dụng cụ tại NK (3)
 • Công tác khác:
  • Thành viên tổ PCCC cơ sở Nhà khách UEH
Lê Thị Thanh Tâm
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - P.7 - Q.3 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 028.39.325.380

ĐT di động:
Email: lethithanhtam@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC