Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lê Thị Nguyệt Vân

Lê Thị Nguyệt Vân

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bộ phận văn phòng

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Công tác tài chính kế toán đơn vị
  • Xây dựng dự toán và quyết toán các hoạt động từ nguồn UEH
  • Công tác quản lý tài sản tại văn phòng
  • Quản lý hệ thống dịch vụ phục vụ
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:

  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Hoạt động hỗ trợ sinh viên đột xuất (khó khăn, bệnh tật…)
  • Thực hiện tính lương, chế độ chính sách cho NLĐ hợp đồng trung tâm
 •  Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  • Tuyển dụng và sử dụng lao động
  • Văn thư, lưu trữ
 • Công tác khác:
  • Chủ tịch công đoàn TT. HTSV;
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Lê Thị Nguyệt Vân
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 16)

ĐT di động: 0912 531 339
Email: hangvan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC