Lê Thị Nguyệt Vân - Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Lê Thị Nguyệt Vân – Thủ quỹ Kiêm Quản lý căn tin

Lê Thị Nguyệt Vân

Chuyên viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Tài chính – CSVC

Thủ quỹ – Quản lý căn tin

 

 • Phụ trách các đầu việc:

  • Công tác thủ quỹ khối dịch vụ (1)
  • Kiểm soát quy trình chất lượng và theo dõi công tác vệ sinh an toàn thực phẩm tại các căn tin UEH, và căn tin KTX (2)
  • Quản lý đơn hàng và công tác đặt hàng khối dịch vụ (2)
  • Quản lý căn tin tại các cơ sở (2)
 •  Hỗ trợ chính các đầu việc:

  •  Xây dựng kế hoạch chiền lược (2)
  • Công tác kế toán khối dịch vụ (1)
  • Quản lý khai thác hoạt động dịch vụ trong giờ tại Q.8 (2)
  • Quản lý và khai thác các hoạt động dịch vụ ngoài giờ tại Q.8 (3)
  • Quản lý các dịch vụ phục vụ tốt nghiệp (2)
  • Quản lý hoạt động quầy lưu niệm (2)
 •  Hỗ trợ phụ các đầu việc:

  •  Quản trị chất lượng, hệ thống ISO toàn Trung tâm (1)
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo (2)
 • Công tác khác:
 • Cônng tác khác do lãnh đạo phân công
Lê Thị Nguyệt Vân
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028.3855.1777 (Ext: 18)

ĐT di động: 0912 531 339
Email: hangvan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC