Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Lê Thị Bích Ngọc

Chuyên viên

Thạc sĩ

 Nhà khách UEH

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế Nhà khách UEH (1)
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại Nhà khách (1)
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Tổ chức các hoạt động tọa đàm, tham quan doanh nghiệp, kiến tập và giao lưu hướng nghiệp (2)
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại Nhà khách (1)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (2)
  • Công tác quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại Nhà khách (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Tư vấn việc làm và hướng nghiệp cho sinh viên (2)
  • Công tác truyền thông marketing (2)
 • Công tác khác:
  • Ủy viên BCH Đoàn trường
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Lê Thị Bích Ngọc
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu

Trình độ: Thạc sĩ
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0938.099.435
Email: lengoc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC