Thông báo số 2 về Gameshow "Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 - Tôi chọn bạn" - Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo số 2 về Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng Năm 2017 – Tôi chọn bạn”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ Ban tổ chức Gameshow “Chinh phục Nhà tuyển dụng năm 2017 – Tôi chọn bạn”, BTC trân trọng gửi đến các ứng viên tham gia Thông báo số 2 như sau:

gameshow-thong-bao-so-2

ketquavong1

Kết quả vòng 1.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC