Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học ILACS tuyển dụng nhân viên

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm thêm, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Viện Ngôn ngữ – Quốc tế học ILACS đăng tin tuyển dụng của Viện như sau:

vien-ngon-ngu-copy
vien-ngon-ngu-copy-2
vien-ngon-ngu-copy-3
vien-ngon-ngu-copy-4

——–

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC