Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

ThS. Huỳnh Thúc Định – PGĐ

ThS. Huỳnh Thúc Định

Phó Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 

 • Phụ trách các mảng công việc:
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động Hỗ trợ sinh viên;
  • Hoạt động liên quan đến học bổng, kỹ năng mềm, tín dụng học tập, ..;
  • Trực tiếp chỉ đạo hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp.
 • Công tác kiêm nhiệm khác:
  • UV BCH Công đoàn UEH;
  • Chi ủy viên chi bộ TT. HTSV.
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động:
Email: thucdinh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC