Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh”, Trường thông báo Chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2019, cụ thể như sau:

CV 2104-TB-ĐHKT-QLĐTCTSV-Về chương trình học bổng HTHT UEH HKC 2019 p1
CV 2104-TB-ĐHKT-QLĐTCTSV-Về chương trình học bổng HTHT UEH HKC 2019 p2

Giấy đề nghị cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH

Hướng dẫn đăng ký học bổng Hỗ trợ học tập – Học kỳ cuối năm 2019

——

Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 – 3855.1777
  • Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Publish by: Nguyễn Minh Lộc

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC