Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Hoàng Hải Long

Hoàng Hải Long

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Giữ xe cơ sở B

  • Phụ trách các đầu việc:

    – Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B

    – Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH

  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 0283 980 7656

ĐT di động: 0907155959
Email: longtchc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC