Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Hoàng Hải Long

Hoàng Hải Long

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Cơ sở TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Bảo vệ (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (2)
  • Quản lý, cấp phát tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại cơ sở Quận 8 (2)
  • Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc mỹ quan cơ sở (2)
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH- Quận 8
Hoàng Hải Long
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 0283 980 7656

ĐT di động: 0907155959
Email: longtchc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC