Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Hoàng Hải Long

Hoàng Hải Long

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Bảo vệ Cơ sở TDTT Q.8

 • Phụ trách các đầu việc:
  • An ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (Q.8)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Bảo vệ (Q.8)
  • Quản lý, theo dõi tài sản nhỏ, vật tư – công cụ dụng cụ tại cơ sở Quận 8
  • Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc mỹ quan cơ sở (Q.8)
  • Quản lý khai thác hoạt động phục vụ người học (Q.8)
 • Công tác khác:
  • Thành viên đội PCCC UEH- Quận 8
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan: 0283 980 7656

ĐT di động: 0907155959
Email: longtchc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC