Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Việc làm – thực tập

Masan Young Entrepreneurs program

Masan Young Entrepreneurs Program 2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối…

The Strivers Program 2017

The Strivers Program 2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Prudential giới thiệu “The Strivers Program 2017”: ——–…

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế (02/05/2017 – 08/05/2017)

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế 17/01/2017 – 21/01/2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Thực tập tại Công ty Cổ phần AOTA

Chương trình thực tập tại Công ty Cổ phần AOTA

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2017

HỘI THẢO GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2017 – MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM CỦA FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

Mời các bạn sinh viên đến tham dự Hội thảo giới thiệu chương trình “QUẢN TRỊ VIÊN TẬP SỰ 2017” – MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM 2017 do Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên UEH phối hợp cùng FrieslandCampina tổ…

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế (02/05/2017 – 08/05/2017)

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ 10/01/2017 – 17/01/2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

CoopXtra – Tuyển nhân viên thời vụ

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô

Chương trình thực tập tại Công ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Thủ Đô (nhận hồ sơ đến hết 20/01/2017)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

thực tập tại CIMB Bank Việt Nam

Internship Opportunity at CIMB Bank Vietnam

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế (02/05/2017 – 08/05/2017)

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ (05/01/2017 – 12/01/2017)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Công ty Synova Solutions tuyển thực tập

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Công ty TNHH Kỹ thuật Năng lượng tuyển thực tập sinh và nhân viên kinh doanh

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Hoàng Long tuyển dụng

SCG INTERNATIONAL INTERNSHIP 2017

How to apply? 1. Visit www.facebook.com/SCGInternationalCareers and fill application form at https://goo.gl/Eodsc4 2. In the application form, you have to complete two things – Do aptitude test (you will find its link inside application form) – Writing two essays. They must…

Hoàng Long tuyển dụng

Paris Décor tuyển thực tập sinh “Kinh doanh dự án”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2016, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Công ty TNHH Truyền thông Chuyên san tuyển sinh viên thực tập năm 2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2016, nhằm hỗ trợ sinh viên năm cuối tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành,…

Sacombank Tuyển dụng 500 Chuyên viên KHCN/KHDN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Sacombank Tuyển dụng 500 Chuyên viên…

Lotte Cinema Việt Nam tuyển dụng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Lotte Cinema Việt Nam tuyển dụng….

AkzoNobel - Tuyển thực tập sinh có phụ cấp

AkzoNobel – Tuyển thực tập sinh có phụ cấp

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: AkzoNobel – Tuyển thực tập sinh…

VTC – Tuyển thực tập sinh Quản trị kinh doanh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: VTC – Tuyển thực tập sinh…

Hoàng Long tuyển dụng

Công ty Tân Bách Đạt – Tuyển nhân viên bán thời gian

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty Tân Bách Đạt –…

Hoàng Long tuyển dụng

S&H BSC tuyển Thực tập sinh Marketing

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty TNHH Giải pháp kinh doanh…

Bảng tổng hợp cơ hội thực tập lĩnh vực kinh tế (02/05/2017 – 08/05/2017)

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ 26/12/2016 – 03/01/2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC…

thực tập tại Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand Palace

Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand Palace – Tuyển thực tập

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Trung tâm Hội nghị tiệc cưới Grand…

An Bình Bank - Tuyển thực tập

An Bình Bank – Tuyển thực tập

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: An Bình Bank – Tuyển thực…

Ngân hàng Phương Đông OCB

OCB – Thực tập sinh Khởi nghiệp cùng OCB và Chương trình Về Nguồn

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: OCB – Thực tập sinh Khởi…

Công ty TNHH AZTECH – Tuyển dụng thực tập

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty TNHH AZTECH – Tuyển…

MBBank – Tuyển dụng

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: MBBank – Tuyển dụng ——– Để…

Công ty Dịch vụ Nhân sự Jolie Siam - Tuyển dụng

Công ty Dịch vụ Nhân sự Jolie Siam – Tuyển dụng nhân sự

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty Dịch vụ Nhân sự…

Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn tài chính DNP - Tuyển thực tập

Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn tài chính DNP – Tuyển thực tập

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty TNHH Kiểm toán –…

Công Ty CP Khánh Bình - Tuyển thực tập Kế toán

Công ty Cổ phần Khánh Bình – Tuyển dụng thực tập Kế toán

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công Ty CP Khánh Bình –…

Golden Tours Tuyển thực tập

Công ty CP Du lịch Điểm Vàng Golden Tours – Tuyển thực tập

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Công ty CP Du lịch Điểm…

ĐỒNG TÂM GROUP - TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

ĐỒNG TÂM GROUP – TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: ĐỒNG TÂM GROUP – TUYỂN DỤNG NHÂN…

NAM VIỆT - TUYỂN THỰC TẬP NGÀNH KIỂM TOÁN

NAM VIỆT – TUYỂN THỰC TẬP NGÀNH KIỂM TOÁN

——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên…

TECHCOMBANK - CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2017

TECHCOMBANK – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2017

TECHCOMBANK – CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH NĂM 2017 “VUI THỰC TẬP – LẬP NGHIỆP LỚN” TẠI TECHCOMBANK Nơi làm việc: Toàn quốc. Cấp bậc: Sinh viên/ Thực tập sinh. Hạn chót nhận hồ sơ: 20/12/2016. THÔNG TIN…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

AGRISECO Tuyển thực tập ngành Kinh tế và Luật

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: AGRISECO Tuyển thực tập ngành Kinh…

Ngày hội tuyển dụng Hàn Quốc

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Ngày hội tuyển dụng Hàn Quốc…

Phát Đạt - Tuyển NV phân tích đầu tư, Kế toán

Phát Đạt – Tuyển NV phân tích đầu tư, Kế toán

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: Phát Đạt – Tuyển NV phân…

IGlocal tuyển dụng thực tập tư vấn Kế toán - Thuế

I-Glocal tuyển dụng thực tập tư vấn Kế toán – Thuế

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: IGlocal tuyển dụng thực tập tư vấn…

HANVICO tuyển dụng nhân viên kinh doanh

HANVICO tuyển dụng nhân viên kinh doanh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: HANVICO tuyển dụng nhân viên kinh…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

CÔNG TY TNHH BBF VIỆT NAM TUYỂN THỰC TẬP

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: CÔNG TY TNHH BBF VIỆT NAM…

THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ

BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC TẬP LĨNH VỰC KINH TẾ 22/11/2016 – 29/11/2016

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: BẢNG TỔNG HỢP CƠ HỘI THỰC…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

ANH NGỮ AXCELA TUYỂN TRỢ GIẢNG BÁN THỜI GIAN

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên hỗ trợ  đăng tin tuyển dụng cho sinh viên UEH: ANH NGỮ AXCELA TUYỂN TRỢ GIẢNG…

ĐỐI TÁC