Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Trải nghiệm thực tế

Thông báo danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế DN dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 42 – Chất lượng cao

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 42 – Chất lượng cao ________   Căn cứ vào chức năng…

Thông báo danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế DN dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 41 – Chất lượng cao

THÔNG BÁO Danh sách sinh viên hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình tham quan thực tế doanh nghiệp dành cho sinh viên ĐHCQ khóa 41 – Chất lượng cao ________   Căn cứ vào chức năng…

Sinh viên UEH tham quan Unilever

Nằm trong chuỗi hoạt động tham quan doanh nghiệp 2019, sáng 22/03, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên đã tổ chức cho sinh viên lớp IBC09 và IBC10 khóa 42 đến tham quan Văn phòng Tập đoàn Unilever…

Journey To MB – MB Company Tour

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với MB…

ĐỐI TÁC