Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2017 như sau: Mẫu…

Thông báo về chương trình học bổng “Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ” năm 2017 cho…

Thông báo về chương trình học bổng Đại học (USP) năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Đại học (USP) năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng AmCham 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2017 cho…

Thông báo chương trình Tín dụng học tập dành cho Tân sinh viên K43

DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von-tan-sinh-vien

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo kết quả học bổng “Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu – Năm 2017 cho sinh viên…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vallet…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017 – đợt bổ sung

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm…

Chương trình Học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành Tài chính – Ngân hàng của Cathay United Bank tại Đài Loan

Chương trình Học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành Tài chính – Ngân hàng của Cathay United Bank tại Đài Loan Đối tượng: sinh viên UEH K39 hệ đại học chính quy thuộc ngành Tài chính – Ngân…

Học bổng Vallet

Thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2017

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về chương trình “Học bổng Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017” cho sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng LuxPro – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng LuxPro –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình “Học bổng Vallet” – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Vallet” –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting –  Năm 2017 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 –  năm 2017 cho sinh viên…

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN I. Đối tượng tham gia: SINH VIÊN các trường đại học, cao đẳng Hình thức đăng ký: online tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/gameshow-1 Thời gian đăng ký: Từ 24/4 – 05/5/2017 II. Nội…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học…

học bổng Vietravel

Thông báo kết quả học bổng “Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017”

Căn cứ kết quả học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng “Vietravel đồng hành cùng…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Căn cứ kết quả học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017 như sau: ——– Để cập nhật những…

Học bổng Vallet

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017 như sau: Mẫu khai lý lịch  ——– Để cập…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017 như sau:…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung)

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung) cho sinh viên Khóa 41, 42 – Đại học chính quy (xét theo kết quả học…

học bổng Vietravel

Thông báo về chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017

Căn cứ kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau”…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo gia hạn chương trình Tín dụng học tập dành cho sinh viên khóa 41

 Thông báo gia hạn chương trình Tín dụng học tập dành cho sinh viên khóa 41 DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von   ——– Để cập nhật những…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung, thông tin chi tiết:   ……………………………………………………. Danh sách học bổng hỗ trợ học tập UEH: dssv-nhan-hb-htht-ueh-hkc-2016-bo-sung   ——– Để cập nhật…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng USP năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng USP năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng USP năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai  chương trình học bổng học bổng đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổngThịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016 như sau: ——– Để cập…

ĐỐI TÁC