Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting –  Năm 2017 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 –  năm 2017 cho sinh viên…

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN I. Đối tượng tham gia: SINH VIÊN các trường đại học, cao đẳng Hình thức đăng ký: online tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/gameshow-1 Thời gian đăng ký: Từ 24/4 – 05/5/2017 II. Nội…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học…

học bổng Vietravel

Thông báo kết quả học bổng “Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017”

Căn cứ kết quả học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng “Vietravel đồng hành cùng…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Căn cứ kết quả học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017 như sau: ——– Để cập nhật những…

Học bổng Vallet

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017 như sau: Mẫu khai lý lịch  ——– Để cập…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017 như sau:…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung)

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung) cho sinh viên Khóa 41, 42 – Đại học chính quy (xét theo kết quả học…

học bổng Vietravel

Thông báo về chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017

Căn cứ kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau”…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo gia hạn chương trình Tín dụng học tập dành cho sinh viên khóa 41

 Thông báo gia hạn chương trình Tín dụng học tập dành cho sinh viên khóa 41 DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von   ——– Để cập nhật những…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung, thông tin chi tiết:   ……………………………………………………. Danh sách học bổng hỗ trợ học tập UEH: dssv-nhan-hb-htht-ueh-hkc-2016-bo-sung   ——– Để cập nhật…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng USP năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng USP năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng USP năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai  chương trình học bổng học bổng đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương lai năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổng Saigon Co.op – Chắp cánh tương…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổngThịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng học bổng KOVA lần thứ 14 năm 2016 như sau: ——– Để cập…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

THÔNG BÁO V/V CHI TRẢ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP VÀ HỌC BỔNG HỖ TRỢ HỌC TẬP CHO SINH VIÊN ĐHCQ HK CUỐI 2016

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH cho sinh viên Khóa 38, 39, 40, 41, 42 – Đại học chính quy học kỳ cuối năm 2016 (xét theo kết quả học tập học kỳ đầu…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Danh sách phỏng vấn học bổng VietHope USP năm 2016

Chương trình Học bổng Đại học VietHope đã thu nhận rất nhiều hồ sơ xin học bổng của các sinh viên xuất sắc năm nhất với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thời gian vừa qua. Trung tâm…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng Lương Định Của – Năm 2016

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Hội Khuyến học tỉnh Sóc Trăng tổ chức  chương trình học bổng…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vươn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2016

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) tổ chức  chương trình học bổng…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2016 như sau: ——– Để cập…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo Kết quả học bổng Sacombank năm 2016

Căn cứ kết quả xét học bổng Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Sacombank năm 2016 như sau: ——– Để cập…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng UEH học kỳ cuối năm 2016

Quyết định cấp học bổng UEH học kỳ cuối năm 2016 ——————————————— BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do –…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2016, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai  chương trình học bổng Thịnh trí thành tài cùng Cathay năm 2016 cho…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2016

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2016 ———————————————————————————- TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do…

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo Kết quả học bổng Vietcombank năm 2016

Căn cứ kết quả xét học bổng Vietcombank năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vietcombank năm 2016 như sau: Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên:  Publish by: Phan…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu – Năm 2016

  Tải file Đơn đề nghị cấp học bổng: don-xin-cap-hoc-bong

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2016 dành cho sinh viên K42

  Tải file Đơn đề nghị cấp học bổng: mau-don-hb-ho-tro-hoc-tap-ueh-k42

Lễ tốt nghiệp Tiến sĩ, thạc sĩ

Thông báo chương trình “Tín dụng học tập” dành cho sinh viên khóa 40, 41, 42

DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng Vietcombank năm 2016

  Tải file Hồ sơ đề nghị cấp học bổng: don-xin-hb  

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng “Sài Gòn Co.op – Chắp cánh tương lai” năm 2016

  Tải file Hồ sơ đề nghị cấp học bổng: don-xin-hoc-bong-saigonco-op

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2016

  Tải file Hồ sơ đề nghị cấp học bổng: mau-don-hb-ho-tro-hoc-tap-ueh  

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng Hessen năm 2016

Tải file Tờ khai thông tin cá nhân: to-khai-thong-tin-ca-nhan-xin-cap-hb-hessen Tải file Giấy chứng nhận kết quả học tập: giay-chung-nhan-kqht-de-vn   

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng dài hạn BFF – Năm 2016

Tải file Phiếu đăng ký học bổng: bff_phieudangky2016_danhmay Tải file Thư chia sẻ nguyện vọng: bff_thuchiase2016_danhmay  

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana – Năm 2016

Tải file Đơn đề nghị cấp học bổng: don-xin-tai-tro-hoc-bong-1 Tải file Sơ yếu lý lịch: so-yeu-ly-lich  

ĐỐI TÁC