Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo kết quả học bổng dài hạn Thắp sáng niềm tin năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Thắp sáng niềm tin năm 2017 của Quỹ học bổng Tahwsp sáng niềm tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng “Talent Bankers – Ươm mầm tài năng Việt” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Talent Bankers – Ươm mầm tài năng Việt” năm…

Thông báo kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Hỗ trợ sinh viên khó khăn Khoa Tài chính năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hỗ trợ sinh viên khó khăn Khoa Tài chính của Hội đồng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học…

Học bổng Vallet

Thông báo về việc chi trả học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ…

Chương trình Học bổng Đại học (USP) 2017 thông báo phỏng vấn

Danh sách sinh viên được mời phỏng vấn  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập…

Học bổng Vallet

Quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên Khóa 39, 40, 41, 42, 43 Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ đầu năm 2017)

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập  Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập,…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ sinh viên khó khăn Khoa Tài chính năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hỗ trợ sinh viên khó khăn Khoa Tài chính…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên khóa 43 hệ đại học chính quy

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng Hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên khóa 43 hệ đại học chính quy như sau: Danh sách sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên khóa 39, 40, 41 và 42 hệ chính quy

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 cho sinh viên khóa 39, 40, 41 và 42 hệ chính quy như sau: Danh sách sinh viên…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn BFF năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn BFF năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo chương trình “Tín dụng học tập” dành cho sinh viên khóa 41, 42, 43

Danh mục hồ sơ vay  Hồ sơ vay vốn  Giấy đề nghị bảo lãnh vay vốn 

Thông báo về chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2017 cho…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo kết quả học bổng KOVA lần thứ 15 – Năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KOVA lần thứ 15 – Năm 2017 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận…

Thông báo kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017 của Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Thông báo kết quả học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh…

Thông báo kết quả học bổng Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ năm 2017 của Quỹ Học bổng Mitsubishi UFJ, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình “Học bổng Vũ Đình Liệu” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Vũ Đình Liệu” năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng Lotte Mùa Thu năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lotte Mùa Thu năm 2017 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Lotte…

Thông báo kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2017 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2017 như sau: Mẫu…

Thông báo về chương trình học bổng “Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Bank of Tokyo – Mitsubishi UFJ” năm 2017 cho…

Thông báo về chương trình học bổng Đại học (USP) năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Đại học (USP) năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng AmCham 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2017 cho…

Thông báo chương trình Tín dụng học tập dành cho Tân sinh viên K43

DANH MỤC HỒ SƠ VAY: danh-muc-ho-so-vay HỒ SƠ VAY VỐN: ho-so-vay-von-cua-ocb GIẤY ĐỀ NGHỊ BẢO LÃNH VAY VỐN: giay-de-nghi-bao-lanh-vay-von-tan-sinh-vien

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo kết quả học bổng “Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng Lotte Mùa Thu – Năm 2017 cho sinh viên…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vallet…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập và khuyến khích học tập cho sinh viên hệ ĐHCQ học kỳ đầu năm 2017 – đợt bổ sung

Căn cứ Quyết định số 871/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 19 tháng 4 năm 2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm…

Chương trình Học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành Tài chính – Ngân hàng của Cathay United Bank tại Đài Loan

Chương trình Học bổng Thạc sĩ toàn phần ngành Tài chính – Ngân hàng của Cathay United Bank tại Đài Loan Đối tượng: sinh viên UEH K39 hệ đại học chính quy thuộc ngành Tài chính – Ngân…

Học bổng Vallet

Thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2017

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2017 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về chương trình “Học bổng Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Shinhan – Chắp cánh tài năng 2017” cho sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng LuxPro – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng LuxPro –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình “Học bổng Vallet” – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Vallet” –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

ĐỐI TÁC