Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về kết quả học bổng MUFG Bank năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng MUFG Bank năm 2018 của Mitsubishi UFJ Foundation, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 của Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018 cho sinh…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về kết quả học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin…

Thông báo về kết quả học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 2 năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018…

Thông báo về chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng LOTTE năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2018 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng LOTTE năm 2018 như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

Học bổng Vallet

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng Lawrence…

Thông báo kết quả học bổng dài hạn STF-Dan On Foods năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn STF – Dan On Foods năm 2018 của Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn (Dan On Foods),…

Thông báo về chương trình học bổng KMS năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng học bổng KMS năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Chailease

Thông báo về chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 (gia hạn đến hết 08/10/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ…

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: Danh sách sinh viên nhận học bổng Hessen  —— Để…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất…

Ngày hội Thông tin Học bổng Amcham 2018

Nhằm giúp các sinh viên hiểu rõ hơn và có sự chuẩn bị thật tốt để ứng tuyển cho chương trình năm nay, Ban điều hành trân trọng giới thiệu đến các bạn Ngày hội Thông tin Học…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 (Nhận hồ sơ đến hết 04/9/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về chương trình Học bổng USP năm 2018 (gia hạn đến hết 01/10/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng USP năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng AmCham năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về chương trình học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hessen năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Học bổng Vallet

Thông báo về việc chi trả học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ khuyến…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41, 42, 43 (gia hạn đến hết 18/7/2018)

Danh mục hồ sơ vay  Hồ sơ vay vốn  Giấy đề nghị bão lãnh vay vốn  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng…

Học bổng Vallet

Quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42, 43 (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2017)

  Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập  Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập,…

Học bổng Vallet

Thông báo về danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo kết quả học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo…

Thông báo kết quả học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018” của Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo ——– Để…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên khóa 40, 41, 42 và 43 hệ đại học chính quy

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên khóa 40, 41, 42 và 43 hệ đại học chính quy như sau: Danh sách sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vallet năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 (gia hạn đến hết 20/6/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 cho sinh…

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời…

Thông báo về chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro CNTT, bảo mật dữ liệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018…

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 (gia hạn đến hết 10/5/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2018 như sau: Mẫu…

ĐỐI TÁC