Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình Học bổng USP năm 2018 (gia hạn đến hết 01/10/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng USP năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng AmCham năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về chương trình học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hessen năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Học bổng Vallet

Thông báo về việc chi trả học bổng khuyến khích học tập và hỗ trợ học tập học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 1898/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 04 tháng 7 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ khuyến…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 41, 42, 43 (gia hạn đến hết 18/7/2018)

Danh mục hồ sơ vay  Hồ sơ vay vốn  Giấy đề nghị bão lãnh vay vốn  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng…

Học bổng Vallet

Quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42, 43 (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2017)

  Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập  Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập,…

Học bổng Vallet

Thông báo về danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo kết quả học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo…

Thông báo kết quả học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018” của Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo ——– Để…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên khóa 40, 41, 42 và 43 hệ đại học chính quy

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2018 cho sinh viên khóa 40, 41, 42 và 43 hệ đại học chính quy như sau: Danh sách sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vallet năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 (gia hạn đến hết 20/6/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 cho sinh…

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời…

Thông báo về chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro CNTT, bảo mật dữ liệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018…

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 (gia hạn đến hết 10/5/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2018 như sau: Mẫu…

Thông báo kết quả học bổng Nam Long

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Nam Long năm 2018 của Tập đoàn Nam Long, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về…

Thông báo về chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng LOTTE năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2018 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng LOTTE năm 2018 như sau:…

Thông báo về chương trình Học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hessen năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 (gia hạn đến 13/04/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo kết quả học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh…

Thông báo về chương trình học bổng Nam Long (nhận hồ sơ đến hết 23/3/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình  học bổng Nam Long năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng Quỹ Đòn Bẩy năm 2018 (nhận hồ sơ đến hết 15/3/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Quỹ Đòn Bẩy năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo kết quả học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018 của HEAD English, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên…

Học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Học bổng Vallet

Thông báo về việc chi trả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 (đợt bổ sung) và học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ

Căn cứ Quyết định số 3967/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 20 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 43/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng LOTTE năm 2018 (Nhận hồ sơ đến hết 31/01/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng LOTTE năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

Học bổng Vallet

Quyết định về việc cấp học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2017

Danh sách sinh viên nhận học bổng  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm 2017

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ trong năm…

Học bổng Vallet

Quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 (đợt bổ sung) cho sinh viên Khóa 42, 43 Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ đầu năm 2017)

Danh sách sinh viên nhận học bổng  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung…

Thông báo về chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”…

Thông báo về chương trình học bổng KMS năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KMS năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng “STF – Dân Ôn Foods” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “STF – Dân Ôn Foods” năm 2018 cho sinh…

Thông báo kết quả học bổng USP năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2017 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng USP năm 2017 như sau: ——–…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả Học bổng Vũ Đình Liệu năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2017 của Quỹ Học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận Học bổng Vũ…

ĐỐI TÁC