Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 (Nhận hồ sơ đến hết 25/02/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về kết quả học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng…

Thông báo về việc chi trả học bổng KKHT và HTHT học kỳ cuối năm 2018 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ khuyến…

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ cuối 2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42, 43, 44

Danh sách sinh viên nhận học bổng  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung…

Thông báo về kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức…

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2018 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Thắp sáng niềm tin năm 2018 của Quỹ Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả…

Thông báo về chương trình học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2019…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2019 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về kết quả học bổng Empowerment năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Empowerment năm 2018 của Công ty TNHH KPMG, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về kết quả học bổng UEH – Học kỳ cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP….

Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH (áp dụng từ học kỳ đầu năm 2019)

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

Thông báo về kết quả học bổng “Sharing the Dream” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sharing the Dream” năm 2018 của Công ty TNHH SCG Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học…

Thông báo về kết quả học bổng AmCham năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng AmCham năm 2018 của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những…

Thông báo về chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 cho…

Chương trình Học bổng Đại học (USP) 2018 thông báo phỏng vấn

Chương trình Học bổng Đại học VietHope đã thu nhận rất nhiều hồ sơ xin học bổng của các sinh viên xuất sắc năm nhất với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thời gian vừa qua. Đến…

Chailease

Thông báo về kết quả học bổng khuyến học Chailease năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng khuyến học Chailease năm 2018 của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2019 dành…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” (gia hạn đến 11/11/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình Học bổng Empowerment năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng Empowerment năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về kết quả học bổng MUFG Bank năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng MUFG Bank năm 2018 của Mitsubishi UFJ Foundation, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 của Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018 cho sinh…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về kết quả học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin…

Thông báo về kết quả học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 2 năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018…

Thông báo về chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng LOTTE năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2018 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng LOTTE năm 2018 như sau:…

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

Học bổng Vallet

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Thông báo kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng Lawrence…

Thông báo kết quả học bổng dài hạn STF-Dan On Foods năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn STF – Dan On Foods năm 2018 của Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn (Dan On Foods),…

Thông báo về chương trình học bổng KMS năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng học bổng KMS năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Chailease

Thông báo về chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 (gia hạn đến hết 08/10/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ…

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: Danh sách sinh viên nhận học bổng Hessen  —— Để…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất…

Ngày hội Thông tin Học bổng Amcham 2018

Nhằm giúp các sinh viên hiểu rõ hơn và có sự chuẩn bị thật tốt để ứng tuyển cho chương trình năm nay, Ban điều hành trân trọng giới thiệu đến các bạn Ngày hội Thông tin Học…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 (Nhận hồ sơ đến hết 04/9/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

ĐỐI TÁC