Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo Chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại…

Học bổng Vallet

Thông báo về danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2019

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2019 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

Thông báo kết quả học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019″

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019” của Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành…

Thông báo về việc chi trả học bổng KKHT và học bổng HTHT học kỳ đầu năm 2019 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 921/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Vallet năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên các sinh viên học giỏi và có thành tích nghiên cứu xuất sắc, Trung tâm Hỗ trợ…

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ đầu 2019 cho sinh viên đại học chính quy khóa 41, 42, 43, 44

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập  Danh sách sinh viên nhận học bổng Hỗ trợ học tập  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập,…

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có đạt thành tích học tập xuất săc, có tiềm năng phát triển (ưu…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu…

Thông báo về chương trình học bổng “Swing for Dream” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên UEH có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp…

Thông báo về kết quả học bổng UEH – Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP….

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Delta Health Wellness 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ sinh viên UEH có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối…

Chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn tỉnh Tiền Giang năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên…

Thông báo về chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung…

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 (gia hạn đến hết 20/5/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 cho sinh viên UEH,…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về kết quả Học bổng LOTTE năm 2019

Căn cứ vào Kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2019 của Quỹ Học bổng Lotte, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 (Nhận hồ sơ đến hết 25/02/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về kết quả học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng…

Thông báo về việc chi trả học bổng KKHT và HTHT học kỳ cuối năm 2018 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 3841/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng hỗ khuyến…

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ cuối 2018 cho sinh viên đại học chính quy khóa 40, 41, 42, 43, 44

Danh sách sinh viên nhận học bổng  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung…

Thông báo về kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức…

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2018 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Thắp sáng niềm tin năm 2018 của Quỹ Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả…

Thông báo về chương trình học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2019…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2019

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2019 cho sinh viên UEH,…

Thông báo về kết quả học bổng Empowerment năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Empowerment năm 2018 của Công ty TNHH KPMG, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về kết quả học bổng UEH – Học kỳ cuối năm 2018

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP….

Thông báo về việc xét cấp học bổng khuyến khích học tập UEH (áp dụng từ học kỳ đầu năm 2019)

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

Thông báo về kết quả học bổng “Sharing the Dream” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sharing the Dream” năm 2018 của Công ty TNHH SCG Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học…

Thông báo về kết quả học bổng AmCham năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng AmCham năm 2018 của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những…

Thông báo về chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 cho…

Chương trình Học bổng Đại học (USP) 2018 thông báo phỏng vấn

Chương trình Học bổng Đại học VietHope đã thu nhận rất nhiều hồ sơ xin học bổng của các sinh viên xuất sắc năm nhất với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thời gian vừa qua. Đến…

Chailease

Thông báo về kết quả học bổng khuyến học Chailease năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng khuyến học Chailease năm 2018 của Công ty Cho thuê tài chính TNHH MTV Quốc tế Chailease, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2019 dành…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” (gia hạn đến 11/11/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” cho sinh viên UEH,…

Thông báo về chương trình Học bổng Empowerment năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng Empowerment năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về kết quả học bổng MUFG Bank năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng MUFG Bank năm 2018 của Mitsubishi UFJ Foundation, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 của Quỹ Học bổng Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream” năm 2018 cho sinh…

ĐỐI TÁC