Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng ngoài UEH

TẬP ĐOÀN SCG

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019″

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019” của Công ty TNHH SCG Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên UEH được…

Thông báo về kết quả Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 2 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em…

Thông báo về chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng LOTTE lần 2 năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE lần 2 năm 2019 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về kết quả học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức…

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn C.T Group năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn “C.T Group” năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.T, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những…

Thông báo về kết quả Học bổng Empowerment năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng Empowerment năm 2019 của Công ty TNHH KPMG, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Ngày hội thông tin học bổng AmCham (28/9/2019)

Đây là chuỗi sự kiện quan trọng nhất của chương trình học bổng AmCham. Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên tất cả những thông tin cần thiết về học bổng AmCham 2019, buổi hội thảo thông…

Thông báo về kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những…

Thông báo về chương trình Học bổng Empowerment năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với…

TẬP ĐOÀN SCG

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên của Trường có điều kiện học tập tốt hơn, Trung tâm Hỗ trợ sinh…

Thông báo về chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm…

Thông báo về chương trình học bổng Acecook Happiness năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm mục đích san sẻ khó khăn đồng thời khích lệ, cổ vũ những tấm gương sinh viên vượt khó…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm…

Học bổng Vallet

Thông báo về kết quả học bổng Delta Health Wellness năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Delta Health Wellness năm 2019 của Quỹ Delta Health Wellness, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất…

Thông báo về chương trình Học bổng USP năm 2019 (gia hạn đến 04/10/2019)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ Tân sinh viên của Trường đạt kết quả cao trong học tập, có hoàn cảnh kinh tế…

Thông báo về chương trình Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn….

Thông báo về kết quả học bổng “Swing for Dream” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Swing for Dream” năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE lần 2 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “C.T Group” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ cho các tân sinh viên trúng tuyển đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ cho các tân sinh viên trúng tuyển đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó…

Thông báo về kết quả học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2019 của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam và Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc tại Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ…

Học bổng Vallet

Thông báo về kết quả học bổng Vallet năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2019 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận hoc bổng như…

Học bổng Vallet

Thông báo về danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2019

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2019 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

Thông báo kết quả học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019″

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019” của Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Vallet năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên các sinh viên học giỏi và có thành tích nghiên cứu xuất sắc, Trung tâm Hỗ trợ…

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2019”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp…

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có đạt thành tích học tập xuất săc, có tiềm năng phát triển (ưu…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên sinh viên vượt khó học giỏi và sinh viên có niềm đam mê nghiên cứu…

Thông báo về chương trình học bổng “Swing for Dream” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên UEH có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Delta Health Wellness 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ sinh viên UEH có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối…

Chương trình hỗ trợ sinh viên khó khăn tỉnh Tiền Giang năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên…

Thông báo về chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt và có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Trung…

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 (gia hạn đến hết 20/5/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 cho sinh viên UEH,…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về kết quả Học bổng LOTTE năm 2019

Căn cứ vào Kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2019 của Quỹ Học bổng Lotte, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 (Nhận hồ sơ đến hết 25/02/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

Thông báo về kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2018 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:…

SHINHAN FRESH BANKER 2016

Thông báo về kết quả học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Shinhan Inspiring Young Talent 2018” của Ngân hàng Shinhan Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng…

Thông báo về kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2018 của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức…

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2018 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn Thắp sáng niềm tin năm 2018 của Quỹ Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 3
  • 1
  • 2
  • 3

ĐỐI TÁC