Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng ngoài UEH

logo

Thông báo kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trân trọng thông báo kết quả học bổng Lawrence…

logo-stf

Thông báo kết quả học bổng dài hạn STF-Dan On Foods năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn STF – Dan On Foods năm 2018 của Quỹ Thời báo Kinh tế Sài Gòn (STF) và Công ty TNHH Thực phẩm Dân Ôn (Dan On Foods),…

logo

Thông báo về chương trình học bổng KMS năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng học bổng KMS năm 2018 cho sinh viên UEH,…

logo

Thông báo về chương trình Học bổng dài hạn BFF năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Học bổng dài hạn BFF năm 2018 cho sinh…

Chailease

Thông báo về chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khuyến học Chailease năm 2018 cho sinh viên UEH,…

btmu_logo_2016

Thông báo về chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ…

logo

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: Danh sách sinh viên nhận học bổng Hessen  —— Để…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất…

logo-amcham-without-background

Ngày hội Thông tin Học bổng Amcham 2018

Nhằm giúp các sinh viên hiểu rõ hơn và có sự chuẩn bị thật tốt để ứng tuyển cho chương trình năm nay, Ban điều hành trân trọng giới thiệu đến các bạn Ngày hội Thông tin Học…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 (Nhận hồ sơ đến hết 04/9/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

logo-viethope

Thông báo về chương trình Học bổng USP năm 2018 (gia hạn đến hết 01/10/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng USP năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

logo-kumho-asiana

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn Kumho Asiana năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2018 cho sinh viên UEH,…

logo-amcham-without-background

Thông báo về chương trình học bổng AmCham năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng AmCham năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

logo

Thông báo về chương trình học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hessen năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

logo-12

Thông báo kết quả học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Acecook Việt Nam năm 2018 của Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng…

Học bổng Vallet

Thông báo về danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ vào kết quả sơ tuyển học bổng Vallet năm 2018 của Ban Điều hành học bổng Vallet, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách ứng viên vào vòng 2 – Học…

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo kết quả học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương tín (Sacombank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo…

khatoco-logo

Thông báo kết quả học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018” của Tổng công ty Khánh Việt (KHATOCO), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo ——– Để…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng Vallet năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vallet năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

logfinal

Thông báo về chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2018 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 (gia hạn đến hết 20/6/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 16 – Năm 2018 cho sinh…

khatoco-logo

Thông báo về chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời 2018”

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Khánh Hòa nhân kiệt – Khánh Việt gọi mời…

logo-12

Thông báo về chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Acecook Việt Nam năm 2018 cho sinh viên UEH,…

log

Thông báo về chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi ro CNTT, bảo mật dữ liệu

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng khóa học kỹ năng phân tích, đánh giá rủi…

logo

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 1 năm 2018…

logo

Thông báo kết quả học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Hessen năm 2018 của Văn phòng Hessen Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:

học bổng Sacombank năm 2016

Thông báo về chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2018 (gia hạn đến hết 10/5/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ” năm…

logo

Thông báo kết quả học bổng Nam Long

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Nam Long năm 2018 của Tập đoàn Nam Long, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về…

logo

Thông báo về chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng “Thắp sáng tương lai” năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo kết quả học bổng LOTTE năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE năm 2018 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng LOTTE năm 2018 như sau:…

logo

Thông báo về chương trình Học bổng Hessen năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Hessen năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

logo

Thông báo về chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 (gia hạn đến 13/04/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting năm 2018 cho sinh viên UEH,…

logo-lienviet

Thông báo kết quả học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017 của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh…

logo

Thông báo về chương trình học bổng Nam Long (nhận hồ sơ đến hết 23/3/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình  học bổng Nam Long năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

logo-qdb

Thông báo về chương trình học bổng Quỹ Đòn Bẩy năm 2018 (nhận hồ sơ đến hết 15/3/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Quỹ Đòn Bẩy năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như…

logo

Thông báo kết quả học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018 của HEAD English, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên…

logo

Học bổng khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC cho sinh viên UEH năm 2018

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo khóa học luyện thi IELTS/ TOEIC năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Học bổng Vallet

Thông báo về việc chi trả học bổng UEH học kỳ cuối năm 2017 (đợt bổ sung) và học bổng Hỗ trợ học tập UEH dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do ảnh hưởng của bão lũ

Căn cứ Quyết định số 3967/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 20 tháng 12 năm 2017 và Quyết định số 43/QĐ-ĐHKT-HTSV ngày 03 tháng 01 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình học bổng LOTTE năm 2018 (Nhận hồ sơ đến hết 31/01/2018)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng LOTTE năm 2018 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:…

logo-lienviet

Chương trình “Thực tập sinh tiềm năng – LienVietPostBank năm 2018”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm…

logo-lienviet

Thông báo về chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank” năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Nguyễn Thái Bình – Vườn ươm nhân tài LienVietPostBank”…

  • Page 1 of 2
  • 1
  • 2

ĐỐI TÁC