Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng khuyến khích học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

Học bổng Vallet

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 cho sinh viên hệ Đại học chính quy (xét theo kết quả học tập học kỳ cuối năm 2016), Trường thông báo về việc nhận…

logfinal

Thông báo chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lương Văn Can năm 2017 cho sinh viên UEH,…

logoluxpro-02

Thông báo chương trình học bổng LuxPro – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng LuxPro –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

Học bổng Vallet

Thông báo chương trình “Học bổng Vallet” – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình “Học bổng Vallet” –  Năm 2017 cho sinh viên UEH, cụ thể…

logo

Thông báo chương trình học bổng Lawrence S. Ting – Năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Lawrence S. Ting –  Năm 2017 cho sinh viên UEH,…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng KOVA lần thứ 15 –  năm 2017 cho sinh viên…

Gameshow Chinh phục nhà tuyển dụng

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN

GAMESHOW CHINH PHỤC NHÀ TUYỂN DỤNG 2017 – TÔI CHỌN BẠN I. Đối tượng tham gia: SINH VIÊN các trường đại học, cao đẳng Hình thức đăng ký: online tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/gameshow-1 Thời gian đăng ký: Từ 24/4 – 05/5/2017 II. Nội…

Học bổng Vallet

Quyết định cấp học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học tập ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực…

Học bổng Vallet

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017

Thông báo kết quả học bổng UEH học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học tập học kỳ đầu năm 2017 Danh sách sinh viên nhận học bổng hỗ trợ học…

Các đơn vị có liên quan