Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng – Tín dụng học tập

Học bổng Vallet

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Thông báo về việc xét cấp học bổng Khuyến khích học tập Học kỳ đầu năm 2020 (xét kết quả Học kỳ cuối năm 2019)

– Căn cứ “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh viên Đại học chính quy trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại Trường Đại học Kinh tế TP.Hồ Chí Minh” ban hành kèm…

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2020

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

Học bổng Vallet

Thông báo về kết quả học bổng “Lương Định Của” năm 2020

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Lương Định Của” năm 2020 của Hội Khuyến tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới…

Thông báo về kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2019 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:…

Thông báo về kết quả Học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019 của Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh…

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2019 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Thông báo về kết quả học bổng Acecook Happiness năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Acecook Happiness năm 2019 của Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông…

Thông báo về kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019 của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức…

Học bổng Vallet

Thông báo về chương trình học bổng “Lương Định Của” năm 2020

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm động viên, khích lệ tinh thần vượt khó học tốt và hỗ trợ kịp thời cho các sinh viên…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn "Thắp sáng niềm tin" năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn “Thắp sáng niềm tin năm” 2019 của Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo kết quả học…

Thông báo về kết quả Học bổng AmCham 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng AmCham năm 2019 của Hiệp hội Thương mại Mỹ tại Việt Nam (AmCham Vietnam), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những…

Thông báo về việc chi trả học bổng KKHT và học bổng HTHT học kỳ cuối năm 2019 cho sinh viên hệ ĐHCQ

Căn cứ Quyết định số 3091/QĐ-ĐHKT-QLĐTCTSV ngày 19 tháng 11 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Trường thông báo danh sách sinh viên hệ ĐHCQ được nhận học bổng khuyến khích…

Quyết định về việc cấp học bổng UEH – Học kỳ cuối 2019 cho sinh viên đại học chính quy khóa 41, 42, 43, 44, 45

Danh sách sinh viên nhận học bổng Khuyến khích học tập  Danh sách sinh viên nhận học bổng Hỗ trợ học tập  —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm- thực tập,…

Thông báo về chương trình học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên các sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng có ý chí phấn…

Thông báo về chương trình học bổng “VPBank – Tài năng hội tụ” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, hoạt động Đoàn,…

Thông báo về chương trình học bổng “VPBank – Nuôi dưỡng ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập tốt, hoạt động Đoàn,…

Thông báo về kết quả học bổng “MUFG Bank” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng MUFG Bank năm 2019 của Mitsubishi UFJ Foundation, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng như sau: —— Để cập…

Chương trình Học bổng Đại học (USP) 2019 thông báo phỏng vấn

Chương trình Học bổng Đại học VietHope đã thu nhận rất nhiều hồ sơ xin học bổng của các sinh viên xuất sắc năm nhất với hoàn cảnh kinh tế khó khăn trong thời gian vừa qua. Đến…

Thông báo về kết quả học bổng UEH – Học kỳ cuối năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2377/QĐ-TTg ngày 29 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính Phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường Đại học Kinh tế TP….

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 43, 44, 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành…

TẬP ĐOÀN SCG

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019″

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019” của Công ty TNHH SCG Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên UEH được…

Thông báo về kết quả Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh…

Thông báo về chương trình học bổng “Người bạn đồng hành” – đợt 2 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm tạo thêm điều kiện học tập và phát triển cho sinh viên khuyết tật, đồng thời giúp các em…

Thông báo về chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về kết quả học bổng LOTTE lần 2 năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng LOTTE lần 2 năm 2019 của Quỹ Học bổng LOTTE, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất…

học bổng KOVA lần thứ 15

Thông báo về kết quả học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng KOVA lần thứ 17 năm 2019 của Ủy ban Giải thưởng KOVA, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức…

Thông báo về kết quả học bổng dài hạn C.T Group năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng dài hạn “C.T Group” năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn C.T, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những…

Thông báo về kết quả Học bổng Empowerment năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao Học bổng Empowerment năm 2019 của Công ty TNHH KPMG, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học…

Ngày hội thông tin học bổng AmCham (28/9/2019)

Đây là chuỗi sự kiện quan trọng nhất của chương trình học bổng AmCham. Nhằm cung cấp cho các bạn sinh viên tất cả những thông tin cần thiết về học bổng AmCham 2019, buổi hội thảo thông…

Thông báo về kết quả học bổng Lawrence S. Ting năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Lawrence S. Ting năm 2019 của Quỹ Hỗ trợ cộng đồng Lawrence S. Ting, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những…

Thông báo về chương trình Học bổng Empowerment năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với…

Thông báo về chương trình học bổng Hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ cuối năm 2019

Căn cứ Quyết định số 2607/QĐ-ĐHKT-QLĐT ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh về việc ban hành “Quy định về chính sách học bổng đối với sinh…

TẬP ĐOÀN SCG

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “Sharing the Dream 2019”

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ tân sinh viên của Trường có điều kiện học tập tốt hơn, Trung tâm Hỗ trợ sinh…

Thông báo về chương trình học bổng “MUFG Bank” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm…

Thông báo về chương trình học bổng Acecook Happiness năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm mục đích san sẻ khó khăn đồng thời khích lệ, cổ vũ những tấm gương sinh viên vượt khó…

Thông báo về chương trình học bổng AmCham 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm khuyến khích, động viên tinh thần cho các sinh viên có thành tích học tập xuất sắc, Trung tâm…

Học bổng Vallet

Thông báo về kết quả học bổng Delta Health Wellness năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Delta Health Wellness năm 2019 của Quỹ Delta Health Wellness, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất…

Thông báo về chương trình Học bổng USP năm 2019 (gia hạn đến 04/10/2019)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ Tân sinh viên của Trường đạt kết quả cao trong học tập, có hoàn cảnh kinh tế…

Thông báo về chương trình Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên đạt thành tích học tập tốt nhưng có hoàn cảnh gia đình khó khăn….

Thông báo về kết quả học bổng “Swing for Dream” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Swing for Dream” năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo danh sách sinh viên được…

học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE lần 2 năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ các sinh viên có thành tích học tập tốt và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn,…

Thông báo về chương trình học bổng dài hạn “C.T Group” năm 2019

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019; Nhằm hỗ trợ cho các tân sinh viên trúng tuyển đại học nhưng hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó…

    class='wp-pagenavi' role='navigation'>
  • Page 1 of 6
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • ...
  • Last »

ĐỐI TÁC