Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Học bổng

học bổng UEH năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

Quyết định thành lập Hội đồng xét học bổng UEH năm 2017

lotte-logo

Thông báo chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng Lotte Mùa Xuân năm 2017 như sau: Mẫu khai lý lịch  ——– Để cập…

học bổng UEH năm 2017

Thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm thông báo chương trình học bổng hỗ trợ học tập UEH – Học kỳ đầu năm 2017 như sau:…

học bổng UEH năm 2017

Thông báo v/v chi trả học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung)

Căn cứ quyết định về việc cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 (đợt bổ sung) cho sinh viên Khóa 41, 42 – Đại học chính quy (xét theo kết quả học…

chương trình học bổng Vietravel

Thông báo chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V – năm 2017

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình học bổng Vietravel đồng hành cùng tài năng Việt lần V…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH

Thông báo kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017

Căn cứ kết quả học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau” năm 2017, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng “Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau”…

học bổng UEH năm 2017

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung

Quyết định cấp học bổng hỗ trợ học tập UEH học kỳ cuối năm 2016 đợt bổ sung, thông tin chi tiết:   ……………………………………………………. Danh sách học bổng hỗ trợ học tập UEH: dssv-nhan-hb-htht-ueh-hkc-2016-bo-sung   ——– Để cập nhật…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH

Thông báo Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Vũ Đình Liệu năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH

Thông báo Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng Nguyễn Thái Bình năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin…

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên UEH

Thông báo Kết quả học bổng USP năm 2016

Căn cứ Kết quả học bổng USP năm 2016. Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, thông báo danh sách sinh viên được nhận học bổng USP năm 2016 như sau: ——– Để cập nhật những tin tức mới nhất về…

Các đơn vị có liên quan