Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

Đào tạo - Huấn luyện

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Hội thảo kỹ năng tháng 10/2019

Hội thảo kỹ năng: Thiết kế thời sinh viên tuyệt vời Đăng ký tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/hoi-thao

Việc làm thực tập

Công ty TNHH NAC (Việt Nam) thông báo tuyển thực tập

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm…

Công ty TNHH Odyssey Resources Vietnam thông báo tuyển dụng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm Hỗ…

Công ty Cổ phần Tập đoàn Kim Tín thông báo tuyển dụng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm Hỗ…

Học bổng

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2019 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Thông báo về kết quả học bổng Acecook Happiness năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Acecook Happiness năm 2019 của Công ty Fourth Valley Concierge Việt Nam và Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông…

Thông báo về kết quả học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng Vũ Đình Liệu năm 2019 của Quỹ học bổng Vũ Đình Liệu, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức…

Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 43, 44, 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo Chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành…

ĐỐI TÁC