Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Hỗ trợ sinh viên

Đào tạo - Huấn luyện

Huấn luyện Kỹ năng mềm tháng 4

Hội thảo kỹ năng tháng 10/2019

Hội thảo kỹ năng: Thiết kế thời sinh viên tuyệt vời Đăng ký tại: http://tthtsv.ueh.edu.vn/hoi-thao

Việc làm thực tập

Công ty TNHH Grant Thornton thông báo tuyển dụng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2020, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm Hỗ…

Công ty TNHH Grant Thornton thông báo tuyển thực tập

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2020, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm…

Công ty TNHH Deloitte Việt Nam thông báo tuyển thực tập

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2020, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm…

Học bổng

Học bổng Vallet

Thông báo về kết quả học bổng “Lương Định Của” năm 2020

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Lương Định Của” năm 2020 của Hội Khuyến tỉnh Sóc Trăng, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới…

Thông báo về kết quả học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng “Thịnh trí thành tài cùng Cathay” năm 2019 của Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay Việt Nam, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo:…

Thông báo về kết quả học bổng USP năm 2019

Căn cứ vào kết quả xét trao học bổng USP năm 2019 của VietHope, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên trân trọng thông báo: —— Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm…

Tín dụng học tập

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 43, 44, 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ đầu năm 2020 dành…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại học chính quy khóa 45

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo Chương trình “Tín dụng học tập” dành cho tân sinh viên hệ đại…

Thông báo về chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành cho sinh viên hệ đại học chính quy khóa 42, 43, 44

Nhằm tạo điều kiện cho người học hoàn thành nghĩa vụ đóng học phí khi chưa có điều kiện trang trải học phí, UEH thông báo chương trình “Tín dụng học tập” học kỳ cuối năm 2019 dành…

ĐỐI TÁC