Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngân hàng HD Bank – Chi nhánh Vạn hạnh tuyển dụng (Hạn chót ngày 26/04/2018)

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Ngân hàng HD Bank – Chi nhánh Vạn hạnh  đăng tin tuyển dụng của HD Bank như sau:

thong-bao-tuyen-dung-hdbank-van-hanh

_______

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC