Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh

Tổ trưởng tổ quản lý sinh viên KTX 43-45

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên (1)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra, vào các khóa (2)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế ký túc xá (1)
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại ký túc xá 43-45 NCT (1)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Theo dõi, hỗ trợ các hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách, lễ tết cho sinh viên, hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (2)
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO (1)
  • Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị (1)
  • Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên (2)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  • Quản lý, theo dõi sửa chữa điện, nước tại ký túc xá (1)
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại ký túc xá 43-45 NCT (1)
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
28554730_1876639475741311_1168493792_o
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.8 - Q.5

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0934 482 506
Email: ducthinh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC