Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh

Tổ trưởng tổ quản lý sinh viên KTX 43-45

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

 • Phụ trách các đầu việc:

  – Công tác tư vấn học tập và nội trú cho sinh viên

  – Quản lý hoạt động dịch vụ phục vụ tốt nghiệp

  – Chấm công ngoài giờ

  – Quản trị phần mềm quản lý Ký túc xá

  – Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị

  – Quản lý Lễ phục tốt nghiệp sinh viên UEH

 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.8 - Q.5

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0934 482 506
Email: ducthinh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC