Đoàn Thị Kim Chi - Trưởng ban quản lý Nhà khách UEH
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Đoàn Thị Kim Chi – Trưởng ban quản lý Nhà khách UEH

Đoàn Thị Kim Chi

Trưởng ban Quản lý Nhà khách UEH

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

 • Phụ trách các đầu việc:
  •  Trưởng ban quản lý Nhà khách UEH phụ trách tiếp nhận, bố trí phòng ở sinh viên tại Nhà khách (1)
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế (1)
  • Quản lý hồ sơ, hợp đồng, dữ liệu sinh viên ra-vào các khóa (2)
  • Anh ninh chính trị và an toàn trật tự xã hội (2)
  • Công tác tài chính – kế toán ngân sách tại Nhà khách (2)
  • Theo dõi, hỗ trợ hoạt động phong trào sinh viên nội trú, chăm lo chế độ chính sách lễ tết cho sinh viên tại Nhà khách (3)
  •  Xử lý vi phạm của sinh viên tại Nhà khách UEH (3)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  •  Quản lý, theo dõi, sửa chữa điện, nước tại Nhà khách UEH (1)
  • Quản lý, mua sắm, cấp phát tài sản, công cụ- dụng cụ tại Nhà khách UEH (3)
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
  •  Quản trị chất lượng, hệ thống ISO toàn Trung tâm (1)
  • Tổng hợp – Thống kế – Báo cáo (2)
  • Xây dựng đề án, quy chế, quy định (2)
 • Công tác khác:
  • Tổ trưởng tổ PCCC Nhà khách UEH
  • Chủ tịch công đoàn Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • Phó Bí thư chi bộ Trung tâm Hỗ trợ sinh viên.
Đoàn Thị Kim Chi
Địa chỉ: 232/6 Võ Thị Sáu - Q.3

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan: 028. 39.325.380

ĐT di động: 0908.348.669
Email: chidtk@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC