Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Nguyễn Đức Thịnh

Nguyễn Đức Thịnh

Tổ trưởng tổ quản lý sinh viên KTX 43-45

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Cử nhân

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Công tác quản lý tài sản toàn đơn vị TTHTSV
  • An ninh chính trị, an toàn trậ tự xã hội
  • Xử lý vi phạm của sinh viên nội trú tại cơ sở Gia Phú
  • Hoạt động tư vấn tinh thần sinh viên
  • Quản lý hoạt động phục vụ tốt nghiệp
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Công tác công nghệ thông tin, truyền thông tại cơ sở Gia Phú
  • Kiểm tra phòng ở sinh viên, hướng dẫn đôn đốc sinh viên hàng ngày trong việc thực hiện nội quy, quy chế nội trú (cơ sở Gia Phú)
  • Quản lý, điều phối cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến
  • Quản trị chất lượng, hệ thống ISO
  • Quản trị hệ thống công nghệ thông tin của đơn vị
  • Công tác truyền thông
 • Hỗ trợ phụ các đầu việc:
 • Công tác khác:
  • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Địa chỉ: 43-45 Nguyễn Chí Thanh - P.8 - Q.5

Trình độ: Cử nhân
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0934 482 506
Email: ducthinh@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC