Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 11 ngày 26/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 26 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43

ĐƯỢC DUYỆT VÀO KTX ĐỢT 11 NGÀY 26/8/2017

Các bạn sinh viên đã đăng ký nội trú online mà chưa có tên trong danh sách duyệt đợt này, xin vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo các đợt xét duyệt tiếp theo trên trên website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/

Sinh viên trong danh sách được xét duyệt vào KTX đến các KTX đã được xét duyệt để làm các thủ tục nội trú.. Thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày được duyệt vào nội trú KTX nếu sinh viên không tới làm thủ tục thì giấy xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

Khi đến làm thủ tục nhận phòng nội trú, sinh viên cần mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thẻ SV UEH;
  • Bản photo giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên;
  • Bản sao CMND, Hộ khẩu, thẻ sinh viên;
  • 03 (ba) tấm ảnh 3×4.
Địa chỉ Ký túc xá/NK UEH:

§ KTX135: 135 trần Hưng Đạo ‑ P. Cầu Ông Lãnh ‑ Q.1 ‑ Tp.HCM

§ KTX4345: 43‑45 Nguyễn Chí Thanh ‑ P.9 ‑ Q5 ‑ Tp.HCM

§ Nhà khách UEH: 232/6 Võ Thị Sáu ‑ Q3 ‑ Tp.HCM

 

STT HỌ TÊN MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH ĐỐI TƯỢNG
1 Nguyễn Minh Đức 31171021595 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Hà Tĩnh SV các địa bàn KT-XH khó khăn
2 Mai Thị Hồng Như 31171021627 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Bình SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
3 Võ Bích Ngọc 31171021870  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Nam Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
4 Lê Thị Hằng 31171022639 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đắk Lắk Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
5 Nguyễn Minh Trọng 31171023560  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bình Dương Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
6 Lưu Gia Lượng 31171023957  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Đồng Nai Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
7 Trần Hữu An Khang 31171024115  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Long An Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
8 Lại Thành Trung 31171024122  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Long An Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
9 Nguyễn Quốc Hiệp 31171024158 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đồng Tháp SV các địa bàn KT-XH khó khăn
10 Nguyễn Phú Nhân 31171024251  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam An Giang Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
11 Nguyễn Phương Tấn 31171024254 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam An Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
12 Huỳnh Văn Đô 31171024264 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam An Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
13 Trần Thiện Thanh 31171024274 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam An Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
14 Nguyễn Kha Hoàng Việt 31171024289 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam An Giang Sinh viên mồ côi mẹ
15 Phan Hồng Hà 31171024308 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam An Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
16 Nguyễn Ngọc Đức 31171024365  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bà Rịa Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
17 Nguyễn Chi Bảo 31171024489  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bà Rịa Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
18 Nguyễn Thị Mỹ Linh 31171024507 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Bà Rịa Sinh viên mồ côi mẹ
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
19 Nguyễn Thanh Sang 31171024601 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Tiền Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
20 Lê Phúc Tạo 31171024609 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Tiền Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
21 Trần Quốc Anh 31171024947 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Cà Mau SV các địa bàn KT-XH khó khăn
22 Nguyễn Hữu Phước 31171024989 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH khó khăn
23 Nguyễn Văn Cường 31171025035 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH khó khăn
24 Phan Ngô Bảo Trâm 31171025092  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Trị Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
25 Phong Thoại Phấn 31171025172  Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Kon Tum Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC