Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 5 ngày 23/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 23 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 ĐƯỢC DUYỆT VÀO KTX ĐỢT 5 NGÀY 23/8/2017

Các bạn sinh viên đã đăng ký nội trú online mà chưa có tên trong danh sách duyệt đợt này, xin vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo các đợt xét duyệt tiếp theo trên trên website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/

Sinh viên trong danh sách được xét duyệt vào KTX đến các KTX đã được xét duyệt để làm các thủ tục nội trú.. Thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày được duyệt vào nội trú KTX nếu sinh viên không tới làm thủ tục thì giấy xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

Khi đến làm thủ tục nhận phòng nội trú, sinh viên cần mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thẻ SV UEH;
  • Bản photo giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên;
  • Bản photo CMND, Hộ khẩu, thẻ sinh viên;
  • 03 (ba) tấm ảnh 3×4.
Địa chỉ Ký túc xá/NK UEH:

§ KTX135: 135 trần Hưng Đạo ‑ P. Cầu Ông Lãnh ‑ Q.1 ‑ Tp.HCM

§ KTX4345: 43‑45 Nguyễn Chí Thanh ‑ P.9 ‑ Q5 ‑ Tp.HCM

§ Nhà khách UEH: 232/6 Võ Thị Sáu ‑ Q3 ‑ Tp.HCM

 

STT HỌ TÊN MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH ĐỐI TƯỢNG
1 Lộc Uyên Thanh Nguyên 31171020223 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Bình Thuận Đối tượng chính sách 01: Dân tộc thiểu số
2 Trần Thái Hiệp 31171020978 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Đắk Lắk Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
3 Nguyễn Phan Quỳnh Trang 31171021436 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đà Nẵng Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
4 Trịnh Thị Châu 31171021509 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Thanh Hoá Sinh viên mồ côi cha
5 Trần Thị Hằng 31171021522 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Nghệ An Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
6 Nguyễn Thị Phước 31171021523 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Nghệ An Sinh viên mồ côi cha
7 Bùi Thị Duyên 31171021549 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Nghệ An Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
8 Phan Thị Cẩm Thơ 31171021607 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Hà Tĩnh SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
9 Kiều Quang Huy 31171021616 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Hà Tĩnh Sinh viên lớp cử nhân tài năng (ISB)
10 Lê Thị Thuyền 31171021650 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Bình SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
11 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31171021678 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Trị Sinh viên mồ côi cha
12 Nghiêm Quốc Thạnh 31171021743 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Thừa Thiên Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
13 Hồ Văn Tiến 31171021746 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Thừa Thiên Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
14 Bùi Qúy Bảo Trân 31171021748 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Thừa Thiên Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
15 Phan Thị Minh Phương 31171021796 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Nam Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
16 Khương Quỳnh Mai 31171021811 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Nam Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
17 Hồ Thị Luy Na 31171021842 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Nam Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
18 Võ Thị Huệ 31171021895 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Nam SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
19 Lê Thị Định 31171021930 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Ngãi Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
20 Bùi Thị Niệm 31171021945 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Ngãi Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
21 Nguyễn Thị Thúy Kiều 31171022039 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Ngãi Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
22 Phạm Thị Lan Hương 31171022057 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Ngãi Sinh viên mồ côi cha
23 Trịnh Thị Thanh Vân 31171022286 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bình Định Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
24 Lê Tâm Nhi 31171022302 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bình Định Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
25 Võ Quốc Toàn 31171022447 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Gia Lai Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
26 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 31171022641 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đắk Lắk SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
27 Ngô Thị Thanh Tuyền 31171022725 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đắk Lắk SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
28 Văn Thị Bé Hoa 31171022755 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đắk Lắk Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
29 Nguyễn Thị Như Ý 31171024051 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đồng Nai Sinh viên mồ côi mẹ
30 Nguyễn Thị Thiên Giang 31171024052 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đồng Nai Sinh viên mồ côi cha
31 Nguyễn Thị Vân Anh 31171024417 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bà Rịa Sinh viên mồ côi mẹ
Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
32 Trần Đại Minh 31171024440 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bà Rịa Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
33 Nguyễn Lê Phước Thịnh 31171024532 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Tiền Giang Sinh viên lớp cử nhân tài năng (ISB)
34 Vy Kim Liên 31171025072 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bạc Liêu Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
35 Thạch Thị Huyền 31171026007 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đối tượng chính sách 01: Dân tộc thiểu số

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC