Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 14 ngày 29/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 29 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 ĐƯỢC DUYỆT VÀO KTX ĐỢT 14 NGÀY 29/8/2017

Các bạn sinh viên đã đăng ký nội trú online mà chưa có tên trong danh sách duyệt đợt này, xin vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo các đợt xét duyệt tiếp theo trên trên website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/

Sinh viên trong danh sách được xét duyệt vào KTX đến các KTX đã được xét duyệt để làm các thủ tục nội trú.. Thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày được duyệt vào nội trú KTX nếu sinh viên không tới làm thủ tục thì giấy xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

Khi đến làm thủ tục nhận phòng nội trú, sinh viên cần mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thẻ SV UEH;
  • Bản photo giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên;
  • Bản sao CMND, Hộ khẩu, thẻ sinh viên;
  • 03 (ba) tấm ảnh 3×4.
Địa chỉ Ký túc xá/NK UEH:

§ KTX135: 135 trần Hưng Đạo ‑ P. Cầu Ông Lãnh ‑ Q.1 ‑ Tp.HCM

§ KTX4345: 43‑45 Nguyễn Chí Thanh ‑ P.9 ‑ Q5 ‑ Tp.HCM

§ Nhà khách UEH: 232/6 Võ Thị Sáu ‑ Q3 ‑ Tp.HCM

 

STT HỌ TÊN MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH ĐỐI TƯỢNG
1 Đặng Châu Thành Đạt 31171020965 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bình Thuận Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
2 Nguyễn Trường Sơn 31171021062 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH khó khăn
3 Nguyễn Thị Minh Hạnh 31171021405 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đà Nẵng SV các địa bàn KT-XH khó khăn
4 Nguyễn Thị Phước 31171021523 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Nghệ An Sinh viên mồ côi cha
5 Phạm Khắc Xuân 31171021618 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Hà Tĩnh SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
6 Huỳnh Thị Thanh Diệu 31171022091 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Quảng Ngãi SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
7 Lê Thanh Nhàn 31171022200 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bình Định Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
8 Nguyễn Thị Bảo Ngân 31171022264 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Bình Định Sinh viên mồ côi cha
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
9 Trương Đông Ly 31171022588 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Phú Yên SV các địa bàn KT-XH khó khăn
10 Nguyễn Thị Hoài Thương 31171022706 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đắk Lắk SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
11 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 31171023328 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Lâm Đồng Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
12 Trần Thị Song Thao 31171023390 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bình Phước SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
13 Đỗ Thị Yến Nhi 31171024378 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bà Rịa Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
14 Trần Thị Ngọc Huyền 31171024424 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bà Rịa Sinh viên mồ côi cha
15 Nguyễn Đặng Bảo Trâm 31171024427 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bà Rịa Sinh viên mồ côi cha
16 Lương Nguyễn Giao Khánh 31171024555 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Tiền Giang Sinh viên mồ côi mẹ
17 Lương Ngọc Hiển 31171024663 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Kiên Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
18 Trần Thị Thái Hà 31171024669 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Kiên Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
19 Lê Thị Mộng Ngân 31171024803 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Bến Tre Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
20 Phạm Ngọc Huyền 31171024900 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Trà Vinh Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
21 Phùng Thị Hương 31171024985 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đăk Nông Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
22 Nguyễn Thế Lữ Trần Khâm 31171025009 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH khó khăn
23 Dụng Lâm Hiền Diệu 31171026001 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đối tượng chính sách 01: Dân tộc thiểu số

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV
GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC