Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợt 13 ngày 28/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Tp.HCM, ngày 28 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 ĐƯỢC DUYỆT VÀO KTX ĐỢT 13 NGÀY 28/8/2017

Các bạn sinh viên đã đăng ký nội trú online mà chưa có tên trong danh sách duyệt đợt này, xin vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo các đợt xét duyệt tiếp theo trên trên website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/

Sinh viên trong danh sách được xét duyệt vào KTX đến các KTX đã được xét duyệt để làm các thủ tục nội trú.. Thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày được duyệt vào nội trú KTX nếu sinh viên không tới làm thủ tục thì giấy xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

Khi đến làm thủ tục nhận phòng nội trú, sinh viên cần mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thẻ SV UEH;
  • Bản photo giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên;
  • Bản sao CMND, Hộ khẩu, thẻ sinh viên;
  • 03 (ba) tấm ảnh 3×4.
Địa chỉ Ký túc xá/NK UEH:

§ KTX135: 135 trần Hưng Đạo ‑ P. Cầu Ông Lãnh ‑ Q.1 ‑ Tp.HCM

§ KTX4345: 43‑45 Nguyễn Chí Thanh ‑ P.9 ‑ Q5 ‑ Tp.HCM

§ Nhà khách UEH: 232/6 Võ Thị Sáu ‑ Q3 ‑ Tp.HCM

 

STT HỌ TÊN MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH ĐỐI TƯỢNG
1 Nguyễn Thanh Tùng 31171021923 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Quảng Nam Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
2 Huỳnh Thanh Tuấn 31171022515 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Gia Lai SV các địa bàn KT-XH khó khăn
3 Đào Trung Kiên 31171022971 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Khánh Hoà Các trường hợp khác
4 Lâm Đức Thắng 31171023231 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Lâm Đồng SV các địa bàn KT-XH khó khăn
5 Nguyễn Hồng Huy 31171023607 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Dương Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo
6 Lê Thị Thùy Trang 31171023804 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Bình Thuận Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
7 Nguyễn Tường Nguyên 31171024076 nhà khách|Lầu |Phòng Nam Long An Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
8 Võ Văn Hồng Bảo 31171024433 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bà Rịa SV các địa bàn KT-XH khó khăn
9 Trương Nguyễn Luân 31171024708 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Kiên Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
10 Trần Hồng Phi 31171024785 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bến Tre SV các địa bàn KT-XH khó khăn
11 Nguyễn Thành Đạt 31171024819 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bến Tre Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
12 Nguyễn Phước Hưng 31171024822 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bến Tre Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
13 Võ Tấn Phước 31171024829 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bến Tre Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
14 Nguyễn Thiện Luân 31171024901 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Trà Vinh SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
15 Nguyễn Lê Ngọc 31171024955 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Cà Mau Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
16 Hoàng Minh Phước 31171025014 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH đặc biệt khó khăn
17 Ngô Minh Tú 31171025034 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Đăk Nông Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
18 Vũ Minh Quân 31171025077 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bình Dương Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
19 Trương Nguyễn Ánh Phương 31171025136 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Phú Yên Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
20 Nguyễn Thị Diệp 31171025204 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Đồng Nai Sinh viên khuyết tật
21 Trần Thị Ngọc Mai 31171025207 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Lâm Đồng Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
22 Hồ Đắc Thắng 31171025256 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Kon Tum Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC