Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Danh sách xét duyệt nội trú KTX K43 đợ t 10 ngày 25/8/2017

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 25 tháng 8 năm 2017

DANH SÁCH SINH VIÊN KHÓA 43 ĐƯỢC DUYỆT VÀO KTX ĐỢT 10 NGÀY 25/8/2017

Các bạn sinh viên đã đăng ký nội trú online mà chưa có tên trong danh sách duyệt đợt này, xin vui lòng thường xuyên cập nhật thông báo các đợt xét duyệt tiếp theo trên trên website: http://tthtsv.ueh.edu.vn/

Sinh viên trong danh sách được xét duyệt vào KTX đến các KTX đã được xét duyệt để làm các thủ tục nội trú.. Thời gian làm việc trong giờ hành chính.

Sau 3 ngày (không tính ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật) kể từ ngày được duyệt vào nội trú KTX nếu sinh viên không tới làm thủ tục thì giấy xác nhận sẽ không còn hiệu lực.

Khi đến làm thủ tục nhận phòng nội trú, sinh viên cần mang đầy đủ các giấy tờ sau:

  • Thẻ SV UEH;
  • Bản photo giấy tờ liên quan xác nhận thuộc diện ưu tiên;
  • Bản sao CMND, Hộ khẩu, thẻ sinh viên;
  • 03 (ba) tấm ảnh 3×4.
Địa chỉ Ký túc xá/NK UEH:

§ KTX135: 135 trần Hưng Đạo ‑ P. Cầu Ông Lãnh ‑ Q.1 ‑ Tp.HCM

§ KTX4345: 43‑45 Nguyễn Chí Thanh ‑ P.9 ‑ Q5 ‑ Tp.HCM

§ Nhà khách UEH: 232/6 Võ Thị Sáu ‑ Q3 ‑ Tp.HCM

 

STT HỌ TÊN MSSV PHÒNG GIỚI TÍNH TỈNH ĐỐI TƯỢNG
1 Phạm Thị Minh Linh 31171020142 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Quảng Ngãi Đối tượng chính sách 06: Con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh mất sức lao động dưới 81%
2 Lâm Tú Ngọc 31171020255 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Sóc Trăng Đối tượng chính sách 01: Dân tộc thiểu số
3 Lê Văn Duẩn 31171020956 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Dương SV các địa bàn KT-XH khó khăn
4 Vũ Huy Nghĩa 31171021446 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Hải Dương SV các địa bàn KT-XH khó khăn
5 Nguyễn Thị Mỹ Dung 31171021564 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Nghệ An Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
6 Hoàng Nam Nhân 31171021619 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Quảng Bình Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
7 Trương Quang Huy 31171021955 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Quảng Ngãi SV các địa bàn KT-XH khó khăn
8 Trần Bá Thiện 31171022078 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Quảng Ngãi SV các địa bàn KT-XH khó khăn
9 Hồ Anh Phong 31171022493 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Gia Lai SV các địa bàn KT-XH khó khăn
10 Nguyễn Minh Thành 31171022827 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đắk Lắk SV các địa bàn KT-XH khó khăn
11 Nguyễn Ngọc Long 31171022872 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đắk Lắk SV các địa bàn KT-XH khó khăn
12 Dương Văn Thắng 31171022879 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Khánh Hoà SV các địa bàn KT-XH khó khăn
13 Chu Đức Việt 31171023017 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Khánh Hoà SV các địa bàn KT-XH khó khăn
14 Nguyễn Văn Thạch 31171023096 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Lâm Đồng SV các địa bàn KT-XH khó khăn
15 Nguyễn Văn Minh 31171023206 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Hà Nội SV các địa bàn KT-XH khó khăn
16 Võ Đức Dần 31171023331 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Lâm Đồng SV các địa bàn KT-XH khó khăn
17 Phan Đăng Cao Nguyên 31171023349 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Phước SV các địa bàn KT-XH khó khăn
18 Phạm Xuân Hoàng 31171023406 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Phước SV các địa bàn KT-XH khó khăn
19 Trần Đình Hùng 31171023407 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Thừa Thiên SV các địa bàn KT-XH khó khăn
20 Nguyễn Hoàng Khanh 31171023408 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Phước SV các địa bàn KT-XH khó khăn
21 Bạch Thái Bảo 31171023417 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Phước SV các địa bàn KT-XH khó khăn
22 Nguyễn Văn Sơn 31171023569 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bắc Giang SV các địa bàn KT-XH khó khăn
23 Lê Gia Duy 31171023591 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Bình Dương SV các địa bàn KT-XH khó khăn
24 Trần Thái Mai Trinh 31171023639 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Ninh Thuận Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo
25 Nguyễn Quốc Toàn 31171023706 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Tây Ninh SV các địa bàn KT-XH khó khăn
26 Nguyễn Phạm Bảo Châu 31171023825 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nữ Đồng Nai Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
27 Vũ Kim Thanh 31171023850 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Ninh Bình SV các địa bàn KT-XH khó khăn
28 Nguyễn Văn Hiến 31171023880 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đồng Nai Sinh viên mồ côi mẹ
29 Nguyễn Minh Trưởng 31171024048 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Đồng Nai Sinh viên lớp cử nhân tài năng (ISB)
30 Nguyễn Hiền Kim Ngân 31171024390 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nữ Bà Rịa Đối tượng chính sách 01: Dân tộc thiểu số
SV các địa bàn KT-XH khó khăn
31 Nguyễn Thái Quang 31171024432 Ký túc xá 135 Trần Hưng Đạo Nam Bà Rịa Sinh viên lớp chất lượng cao (CLC)
32 Lê Minh Trường 31171025020 Ký túc xá 43-45 Nguyễn Chí Thanh Nam Đăk Nông SV các địa bàn KT-XH khó khăn

 

Nơi nhận:
– KTX;
– Lưu: VT, TTHTSV

GIÁM ĐỐC
(Đã ký)

 

Ngô Văn Phong

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC