Đặng Xuân Dần - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Đặng Xuân Dần – Tổ Tài chính – CSVC

Đặng Xuân Dần

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Tổ Tài chính – CSVC

 

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Quản lý kho hàng
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Hoạt động Căn tin Cơ sở B
  • Các hoạt động dịch vụ tốt nghiệp.
 • Công tác khác:
  • Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận TTHTSV.
Đặng Xuân Dần
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cao đẳng
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0967.677.342
Email: dangxuandan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC