Đặng Xuân Dần - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Đặng Xuân Dần

Đặng Xuân Dần

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

 

  • Phụ trách các đầu việc:
    • Quản lý hoạt động bãi xe cơ sở A, B
  • Hỗ trợ chính các đầu việc:
    • Các hoạt động dịch vụ tốt nghiệp.
  • Công tác khác:
    • Công tác khác do lãnh đạo phân công
Đặng Xuân Dần
Địa chỉ: 279 Nguyễn Tri Phương - P.5 - Q.10 - TP.HCM

Trình độ: Cao đẳng
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0967.677.342
Email: dangxuandan@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC