Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Đăng ký thông tin tuyển dụng

Hướng dẫn

Quý đơn vị có nhu cầu đăng tin tuyển dụng trên website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên, vui lòng cập nhật nội dung tuyển dụng tại đây.

Với:

  • Tiêu đề: Tên tiêu đề tuyển dụng của đơn vị
  • Nội dung: Thông tin tuyển dụng của đơn vị (gõ text hoặc insert hình ảnh poster tuyển dụng)
  • Logo đơn vị: chèn hình ảnh logo đơn vị tuyển dụng (kích thước 300×180 pixel)

Chúc tôi sẽ phản hồi lại với quý đơn vị qua email. Cảm ơn sự hợp tác của quý đơn vị.

Trân trọng.

  •  

ĐỐI TÁC