Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

CÔNG TY ĐT & PT SƠN KIM – SONKIM LAND

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

 1. 1. Sales Agency Management Manager

Trưởng phòng Quản lý Đại lý Kinh doanh

 1. 2. Deputy Head of Application

Phó bộ phận Ứng dụng

 1. 3. Deputy Head of Corporate Legal

Phó phòng Pháp lý Doanh nghiệp

 1. 4. Marketing Team Leader

Trưởng nhóm Tiếp thị

 1. 5. Senior Quantity Surveyor

Chuyên viên Giám sát Khối lượng Cấp cao

 1. 6. Architect

Kiến trúc sư

 1. 7. Payable Accountant

Chuyên viên Kế toán Thanh toán

 1. 8. Financial Analyst

Chuyên viên Phân tích Tài chính

 1. 9. Sales Executive

Chuyên viên Kinh doanh

 1. 10. Recruitment Executive

Chuyên viên Tuyển dụng

 1. 11. Security

Nhân viên Bảo vệ

 1. 12. Technician

Nhân viên kỹ thuật

 1. 13. Housekeeping

Tạp vụ

 1. 14. Driver

Lái xe

RETAIL (Lĩnh vực Bán lẻ)

 1. 1. Store Manager

Cửa hàng Trưởng

 1. 2. Assistant Store Manager

Trợ lý Cửa hàng Trưởng

 1. 3. Inventory Supervisor

Giám sát Kho

 1. 4. Store Staff

Nhân viên Bán hàng

 1. Maintenance

Bảo trì

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC