Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒNG TÂM

STT Vị trí tuyển dụng Chuyên ngành dự tuyển Số lượng Hồ sơ ứng tuyển
1 NV Kinh doanh Quản trị kinh doanh 20 Tải mẫu đơn ứng tuyển tại đường link:http://dongtam.com.vn/vi/nghe-nghiep/danh-sach.html

 

Sau đó gửi về địa chỉ mail:tuyendung@dongtam.com.vn

 

Số điện thoại liên hệ : 0933661769 – Anh Thuận

 

 

2 NV Kế toán Kế toán/ Kiểm toán

Tài chính ngân hàng

06
3 NV Nhân sự Quản trị kinh doanh

Quản trị nguồn nhân lực

10
4 NV Marketing Quản trị kinh doanh

Marketing

10
5 NV Marketing (digital) Marketing 06
6 NV Hành chính Quản trị kinh doanh 05
7 NV Kế hoạch Quản trị kinh doanh 05
8 NV Văn thư Quản trị kinh doanh 02
9 NV Kinh doanh xuất khẩu Kinh doanh quốc tế 05
10 NV Tuyển dụng Quản trị kinh doanh 03

NGÀY HỘI NGHỀ NGHIỆP SINH VIÊN TP. HỒ CHÍ MINH – HCMC CAREER FAIR 2017

TRUNG TÂM HỖ TRỢ SINH VIÊN

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC