Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

CÔNG TY AJINOMOTO VIỆT NAM

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

                                 Vị trí Số lượng Chuyên ngành yêu cầu
Nhân viên Phòng Quan hệ Cộng đồng 10 Kinh tế học, Quản trị, Ngoại Thương, Kinh doanh Quốc tế, Tiếng Anh Thương mại, Kinh doanh Thương mại, Quản trị Dịch vụ du lịch & lữ hành
Nhân viên Phòng Kế toán 5 Kế toán Doanh nghiệp, Kế toán Công, Kiểm toán, Thống kê Kinh doanh
Nhân viên Phòng Cung ứng 5 Kinh doanh thươn mại, Kinh doanh Quốc tế, Ngoại Thương, Quản trị, Quản trị Chất lượng
Nhân viên Phòng Nhân sự 5 Quản trị Kinh doanh, Quản lý Nguồn Nhân lực, Kinh tế học, Kinh tế Chính trị, Tiếng Anh thương mại
Nhân viên Logistics 5 Thống kê Kinh doanh, Ngoại Thương, Kinh doanh Thương mại, Kinh doanh Quốc tế
Nhân viên Marketing 5 Marketing, Ngoại Thương, Kinh doanh Quốc tế, Quản trị
Nhân viên Pháp chế 5 Luật Kinh doanh

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC