Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Circle K Management Traniee Program 2017

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Công ty TNHH Vòng Tròn Đỏ – Circle K Vietnam đăng tin tuyển dụng chương trình Quản trị viên tập sự hàng năm (Management Trainee 2017) của công ty như sau:

circle-k-logoCIRCLE K MANAGEMENT TRAINEE PROGRAM – 2017

In the framework of personnel training and development of Circle K Viet Nam, the Management Trainee program is developed to recruit and build outstanding fresh graduates to become the future leaders of Circle K Vietnam.

We look for talent candidates with the following qualifications:

  • Vietnamese nationality with bachelor or MBA degree
  • Graduate in 2017 or 2016 with GPA from 7/10 or equivalent
  • Excellent interpersonal skills, strong teamwork & potential leadership
  • Integrity, passion & can-do attitude
  • Proficient in English and Microsoft Office

As Management Trainee at Circle K Vietnam – you will have the opportunities to be trained rotation among different departments, such as: Operations, Merchandising, Marketing, Finance, Human Resources … then you will be given priority for selecting department that you expect to continue working and developing.

Please send your resume and transcription via email: recruit@circlek.com.vn before date: July 31, 2017.

Contact information:

Human Resources Department – Circle K Vietnam

Phone: 08.3940 8345 (Ext: 115/113)

Adress: 25 Ton Dan, Ward 13, District 4, HCMC.

Email: recruit@circlek.com.vn

Website: www.circlek.com.vn

poster-mt-2017

——–

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC