Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Chương trình tìm kiếm Môi giới tiềm năng DCG 2018

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2017, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh đăng tin Chương trình tìm kiếm Môi giới tiềm năng DCG 2018 của Công ty như sau:

tuyen-dung

——–

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC