Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo về chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 (Nhận hồ sơ đến hết 25/02/2019)

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2019, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên triển khai chương trình Học bổng LOTTE năm 2019 cho sinh viên UEH, cụ thể như sau:

Bản khai thành tích cá nhân 02

Mẫu Bản khai thành tích cá nhân 02

——

Để cập nhật những tin tức mới nhất về học bổng, việc làm – thực tập, các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

  • Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
  • 279 Nguyễn Tri Phương – P.5 – Q.10 – Tp. Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: 028 – 3855.1777
  • Email: trungtamhotrosinhvien@ueh.edu.vn
  • Fanpage: https://www.facebook.com/TTHTSV.UEH/

Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Publish by: Nguyễn Minh Lộc

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC