Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Thông báo kết quả Vòng sơ loại Cuộc thi chinh phục Nhà tuyển dụng 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HCM

BTC CUỘC THI CHINH PHỤC NHÀ

TUYỂN DỤNG LẦN II NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày  08 tháng 5 năm 2018

 

THÔNG BÁO SỐ 1

Kết quả vòng sơ loại & Thông tin tổ chức vòng 1

 Cuộc thi Chinh phục Nhà tuyển dụng 2018 – “Tôi chọn bạn”

                                                                                               ________

 

Căn cứ kế hoạch tổ chức Cuộc thi Chinh phục nhà tuyển dụng 2018 – “Tôi chọn bạn”; Ban Tổ chức thông báo đến các ứng viên kết quả vòng thi sơ loại và thông tin tổ chức vòng 1: “Thông thái”, cụ thể như sau:

  1. Kết quả vòng sơ loại:
  • Vòng sơ loại diễn ra ngày 06/5/2018 với 779/938 bạn ứng viên tham gia đến từ 17 trường Đại học, Cao đẳng tại Tp. Hồ Chí Minh.
  • Kết quả chi tiết của các bạn được BTC gửi qua địa chỉ email cá nhân.
  • BTC chọn các ứng viên điểm số cao nhất bước vào vòng 1 của cuộc thi. Danh sách chi tiết:

STT

HỌ TÊN MSSV TRƯỜNG SỐ CÂU ĐÚNG

ĐIỂM TB

1 Nguyễn Viết Tiến Đạt 31151021574 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 56 6.5
2 Huỳnh Thị Thanh Tú 31151020674 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 55 6.5
3 Phạm Ngọc Tâm Ánh 31141022028 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 54 6.5
4 Đỗ Thị Hồng Ngọc 1451ta0109 Cao đẳng Công nghệ Thủ Đức 52 6.25
5 Phạm Hồng Liên 31141023499 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 47 6
6 Trần Thái Ngọc Hưởng 1451101030042 Trường Đại học Luật TP.HCM 49 5.75
7 Lê Bá Anh Thư 1701015824 Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 48 5.75
8 Nguyễn Huỳnh Diệu Thảo 31171021231 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 48 5.75
9 Phạm Hiển Đạt 31151022219 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 48 5.75
10 Nguyễn Dương Thanh Tâm 31171023148 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 48 5.75
11 Trần Thị Thanh Thảo 31151022855 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 45 5.75
12 Nguyễn Ngọc Thảo Uyên 31171023588 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 45 5.75
13 Lê Thị Bích Ngọc 31151020141 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 45 5.75
14 Nguyễn Khánh Đôn 1701055106 Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 44 5.75
15 Đoàn Thiện Tứ Thành 31161020923 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 44 5.75
16 Phạm Lê Thùy Nguyên 31161020136 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 42 5.75
17 Nguyễn Ngọc Thanh Quyên 31171025134 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 46 5.5
18 Phạm Phương Thảo 31171023548 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 44 5.5
19 Đinh Hà Mỹ Duyên 31141023415 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 44 5.5
20 Lê Thảo Ngân 31161021846 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 43 5.5
21 Lê Trần Uyên Thương 31161021521 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 43 5.5
22 Đặng Hà Anh Thư 31141022981 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 43 5.5
23 Phan Mạnh Hùng 31151021010 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 42 5.5
24 Phạm Quỳnh Anh 30630140693 Trường Đại học Ngân Hàng TP.HCM 42 5.5
25 Huỳnh Hồng Diệu 31151023896 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 42 5.5
26 Trương Công Chánh 31141021034 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 41 5.5
27 Vũ Việt Thắng 31151020496 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 41 5.5
28 Đậu Hoàng Anh 31141020919 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 40 5.5
29 Phan Thị Minh Ngọc 1531402072 Trường Đại học Gia Định 40 5.5
30 Nguyễn Minh Trí 31151021036 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 43 5.25
31 Nguyễn Vũ Bảo Châu 31151022319 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 41 5.25
32 Nguyễn Võ Bảo Trân 31161020042 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 41 5.25
33 Lê Phương Bảo Quyên 1653801015192 Trường Đại học Luật TP.HCM 40 5.25
34 Nguyễn Duy Ánh 31161026782 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 40 5.25
35 Dương Ngọc Điệp 31151020284 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5.25
36 Lê Thị Hòa 31161026185 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5.25
37 Trần Ngọc Uyên Thy 31141021089 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5.25
38 Lương Tuấn Khang 31141022054 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5.25
39 Trần Bảo Ngọc Hà 19123022 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 38 5.25
40 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 31171024719 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 38 5.25
41 Lưu Bảo Trân B1011711025 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 38 5.25
42 Ngô Anh Phụng 1721000305 Trường Đại học Tài chính-Marketing 38 5.25
43 Trần Thị Thúy Hòa 31151023632 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 37 5.25
44 Bùi Quý Bảo Trân 31171021748 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 37 5.25
45 Phạm Hoài Nam 311510204038 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 37 5.25
46 Võ Thị Phương Anh 31171023824 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 37 5.25
47 Nguyễn Thúc Phan Gi Ý 31141021335 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 36 5.25
48 Châu Thuý Sang 31151020149 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 35 5.25
49 Vương Thị Tường Vi 31141021246 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5
50 Mai Thị Kim Hằng 31151023938 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 39 5
51 Đỗ Ngọc Phương Uyên 31171024353 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 38 5
52 Nguyễn Ánh Ngọc 31151023710 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 38 5
53 Phạm Trần Bảo Khánh 1753801015083 Trường Đại học Luật TP.HCM 37 5
54 Phạm Nguyễn Minh Thư 31171020103 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 36 5
55 Trương Hoàng Anh Thy 31151023554 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 36 5
56 Trương Phương Mai 31151022592 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 36 5
57 Võ Trần Bình Minh 31151023844 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 35 5
58 Trần Khánh Vân 43.01.613.066 Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh 35 5
59 Đàng Thành Mai Thi BABAWE15048 Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM 35 5
60 Lê Thanh Bình 172030198 Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh 34 5
61 Huỳnh Lan Chi 31151024204 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 5
62 Huỳnh Thiên Vinh 31141020019 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 5
63 Nguyễn Thị Thanh Trà 31171021407 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 5
64 Nguyễn Thị Kim Son 31151023375 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 5
65 Nguyễn Quỳnh Anh 31151024131 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 5
66 Huỳnh Tấn Thành 1752048 Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM 34 5
67 Phạm Thị Ngọc Quỳnh 31151022287 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 33 5
68 Sầm Tấn Phước 1501015439 Đại học Ngoại Thương cơ sở 2 33 5
69 Nguyễn Ngọc Mai Phương 31171020698 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 33 5
70 Đoàn Thiện Hồ An 31171024241 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 33 5
71 Phạm Ngọc Minh 31161024638 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 5
72 Nguyễn Thế Ngọc 2116411948 Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM 32 5
73 Lưu Đình Phương Thảo 31151022433 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 5
74 Long Thi Kỳ 31161023067 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 36 4.75
75 Trần Thị Minh Phương 31161026471 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 35 4.75
76 Thân Thị Thanh Trúc 31171020726 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 4.75
77 Phạm Thị Vân 31151024193 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 4.75
78 Thái Thị My Anh 31151022224 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 4.75
79 Phùng Tuyết Mỹ 179012020 Trường Đại học Kinh Tế – Tài Chính 34 4.75
80 Đặng Thị Hoàng Kim 31151021068 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 4.75
81 Vũ Hồng Ngọc 31141022044 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 34 4.75
82 Lê Thanh Tâm 352414849 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 33 4.75
83 Huỳnh Đặng Thị Như 175301013150 Trường Đại học Luật TP.HCM 32 4.75
84 Nguyễn Quốc Đạt 1651026 Trường Đại Học Bách Khoa TP.HCM 32 4.75
85 Nguyễn Quốc Thông BABAIU17118 Đại Học Quốc Tế – ĐHQG TP.HCM 32 4.75
86 Đinh Thị Xuân Mai 31141020079 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.75
87 Nguyễn Lê Hoàng Vương 1651119 Đại học Bách Khoa TP. HCM 31 4.75
88 Trần Ngọc Phương Chinh 31151021165 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
89 Phùng Thị Mỹ Uyên 31171024683 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
90 Cao Đỗ Vân Thy 31171025158 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
91 Lương Thị Cẩm Lê 31151020255 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
92 Đặng Nguyễn Kim Ngân 31161023600 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
93 Nguyễn Hoàng Minh Anh 31141020563 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.75
94 Đăng Thùy Anh 31151024234 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 29 4.75
95 Ngô Phương Thảo 31141020052 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 29 4.75
96 Ngô Nhật Quang 31161021360 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 29 4.75
97 Nguyễn Thị Hoàng Duyên 31151022646 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 29 4.75
98 Nguyễn Nguyệt Hân 31151021954 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 28 4.75
99 Trần Nguyễn Hạ Huyền 31151022492 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 33 4.5
100 Nguyễn Trương Anh Đài 31171021207 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 4.5
101 Ngô Anh Đức 31161024160 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 4.5
102 Vũ Thị Ngọc Anh 31151022682 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 4.5
103 Nguyễn Phạm Minh Khánh 165080314 Trường Đại học Kinh Tế – Tài Chính 32 4.5
104 Nguyễn Thị Kiên Giang 31141020529 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 32 4.5
105 Trần Thuỵ Hoàng Lan 31151021389 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
106 Trần Ngọc Hoàng Linh 31171020681 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
107 Nguyễn Thị Minh Ánh 31161025518 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
108 Diệp Gia Quế 31151021320 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
109 Nguyễn Lê Ngọc Khánh Vi 31171021242 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
110 Phan Lâm Thanh Vy 31151022293 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 31 4.5
111 Trang Tuấn Thanh 165070156 Trường Đại học Kinh Tế – Tài Chính 31 4.5
112 Trần Thị Kim Liên 31161020600 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.5
113 Đặng Lê Anh Thơ 31141020582 Trường Đại học Kinh tế TP.HCM 30 4.5

 

  1. Thông tin tổ chức vòng 1: Thông Thái

Thời gian: 8:30 (Chủ nhật) ngày 13/5/2018 (Thí sinh có mặt lúc 8:00)

Địa điểm: Phòng Lab A.302, A.303 (Lầu 3) Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh – 59C Nguyễn Đình Chiểu – P.6 – Q.3 – Tp. Hồ Chí Minh.

Hình thức: Thi trắc nghiệm trên máy tính, Thời gian 180 phút.

– Nội dung: Các ứng viên sẽ tham gia bài thi IELTS chuẩn quốc tế (gồm 3 kỹ năng Listening, Reading, Writing).

– Danh sách thi, phòng thi: danhsachthivong1

  • Một số lưu ý:
  • Thí sinh vào cổng và gửi xe tại cổng 17 Phạm Ngọc Thạch – P.6 – Q.3 – TP. Hồ Chí Minh.
  • Thí sinh có mặt tại phòng thi vào lúc 8:00, ngày 13/5/2018 để làm thủ tục thi.
  • Tất cả các thí sinh khi tham dự cuộc thi mang theo thẻ sinh viên để làm thủ tục dự thi.
  • TOP40 vượt qua vòng 1 sẽ được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng (Kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh, kỹ năng Giao tiếp trong môi trường Đa quốc gia, kỹ năng làm việc nhóm) vào các ngày 19, 20, 27/5/2018. Top40 hoàn thành phần thi Speaking để đạt chứng nhận số điểm kỳ thi IETLS chuẩn quốc tế, giấy chứng nhận Khóa đào tạo kỹ năng do UEH cấp.

 

 

 

Nơi nhận:

– Thí sinh dự thi;

– Website TTHTSV;

– Lưu: VT, HTSV.

TM. BAN TỔ CHỨC

PHÓ TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC

 

   

Huỳnh Thúc Định

 

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC