Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Giữ xe cơ sở A

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH  (1)
  • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở A (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B (2)
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo (2)
 • Công tác khác:
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0982345583
Email: tungtchc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC