Bùi Thanh Tùng - Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên
Trung tâm Hỗ trợ sinh viên Trung tâm Hỗ trợ sinh viên

Bùi Thanh Tùng

Bùi Thanh Tùng

Nhân viên Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên

Giữ xe cơ sở A

 • Phụ trách các đầu việc:
  • Giữ xe cho cán bộ viên chức UEH  (1)
  • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở A (2)
 • Hỗ trợ chính các đầu việc:
  • Quản lý bãi xe sinh viên tại cơ sở B (2)
  • Tổng hợp – Thống kê – Báo cáo (2)
 • Công tác khác:
studio-session-041
Địa chỉ: 144 đường 42 Trương Đình Hội - Phường 16 - Q. 8 - TP.HCM

Trình độ: Nhân viên
ĐT cơ quan:

ĐT di động: 0982345583
Email: tungtchc@ueh.edu.vn

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC