Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank Chi nhánh Tỉnh Bình Dương tuyển dụng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm việc làm phù hợp, Trung tâm Hỗ trợ Sinh viên phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Agribank Chi nhánh Tỉnh Bình Dương đăng tin tuyển dụng của ngân hàng như sau:

p594 p595

———

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC