Trung tâm Hỗ trợ sinh viênTrung tâm Hỗ trợ sinh viên

Công ty AEON tuyển dụng

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động của Trung tâm Hỗ trợ sinh viên năm 2018, nhằm hỗ trợ sinh viên tìm được việc làm và nơi thực tập phù hợp với chuyên ngành, Trung tâm Hỗ trợ sinh viên phối hợp với Công ty AEON đăng tin tuyển dụng như sau:

TẢI TOÀN BỘ CÁC VỊ TRỊ TUYỂN DỤNG

AEON-CÁC VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

Internship

———

Để cập nhật những tin tức mới nhất về việc làm – thực tập, học bổng,  các khóa đào tạo kỹ năng cho sinh viên, các bạn có thể truy cập website Trung tâm Hỗ trợ sinh viên. Hoặc liên hệ:

Bài viết liên quan

ĐỐI TÁC